PSYCHOLOGIA TRANSPORTU

Termin pierwszego zjazdu: 29.10.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych 

Opis studiów:

Rozwój i sukcesywne przemiany zachodzące w ruchu drogowym stawiają przed psychologiem wciąż nowe zadania. Obecnie psycholog transportu zajmuje się nie tylko doborem zawodowym ale również szeroko rozumianą diagnostyką kierowców: po przekroczeniu limitu punktów karnych, po zatrzymaniu  prawa jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. Psycholog wykonuje,  również badania powypadkowe oraz badanie przydatności zawodowej kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Psycholog transportu może prowadzić badania innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np. operatorów wózków widłowych, operatorów maszyn, operatorów spycharek, ładowarek koparek, walców drogowych itd. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu psycholog prowadzi również psychoedukację podkreślając mocne i słabe strony osób badanych, by tym samym zwiększyć możliwości ich bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

 

Wykłady są oparte na metodyce badań kierowców zgodnej z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Zajęcia praktyczne będą prowadzone w najnowocześniejszym laboratorium eksperymentalnym i psychotechnicznym. Uczestnicy będą mieli dostęp do wielu narzędzi diagnostyczno - badawczych (m.in. biofeedback, symulatory jazdy samochodem, aparatura do badań kierowców).

Korzyści dla absolwentów/kwalifikacje:

Ukończenie Studiów Podyplomowych „Psychologia transportu" daje podstawę do uzyskania przez psychologów uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych na podstawie art.124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

Absolwenci studiów podyplomowych po spełnieniu warunków ukończenia otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów/kadra dydaktyczna:

Ramowy program studiów (200 godz.)

1. Psychologia pracy

2. Prawo i etyka a psychologiczne badania kierowców

3. Policyjno-prawne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym

4. Sytuacyjne i ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego

5. Ekstremalne sytuacje transportowe

6. Rekonstrukcja i analiza wypadków drogowych

7. Zaburzenia psychiczne istotne dla diagnozy przydatności kierowców zawodowych

8. Psychometria i tworzenie norm w orzecznictwie

9. Wpływ uzależnień na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

10. Podstawy psychologii transportu

11. Komputerowe metody badań kierowców

12. Organizacyjne i formalne aspekty pracy psychologa transportu

13. Analiza stanowisk pracy w zawodach transportowych

14. Ryzyko i stres w ruchu drogowym

15. Psychologia bezpieczeństwa ruchu drogowego

16. Predyspozycje psychofizyczne kierowcy a bezpieczeństwo w ruchu drogowym

17. Metodyka  Psychologicznych Badań   Kierowców

18. Metody diagnozy psychologicznej kierowców

19. Badanie, analiza  przypadku, interpretacja wyników, diagnoza uczestników ruchu drogowego

 

Kadrę dydaktyczną stanowią ogólnopolscy specjaliści z zakresu psychologii transportu jak również wieloletni praktycy oraz zewnętrzni eksperci (np. prawo, rekonstrukcja wypadków drogowych, ruch drogowy itd.)

Liczba semestrów:

 2 semestry  - terminarz zjazdów dostępny -> TUTAJ

Opłata za semestr:
 1950 zł/semestr
 Dodatkowe warunki przyjęcia:
Słuchaczami tych studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich w zakresie psychologii.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017, godz. 14:29 - Magdalena Fara