Przegląd Psychologiczny 2002, TOM 45, NR 1


1. Mirosława Czerniawska,

Empatia a system wartości

THE EMPATHY AND VALUE SYSTEM

2. Maria Jagodzińska,

Amnezja dziecięca a zapominanie zdarzeń z pierwszych lat życia

CHILDHOOD AMNESIA AND THE FORGETTING OF EARLY LIFE EVENTS

3. Wacław Bąk,

E. Tory Higginsa teoria rozbieżności ja

E. TORY HIGGINS`S THEORY OF THE "SELF" DESCREPANCY

4. Zbigniew B. Gaś,

Poczucie skuteczności profesjonalnej nauczycieli o różnym stażu w zawodzie

THE SENSE OF PROFESSIONAL EFFECTIVENESS IN TEACHERS OF VARIOUS JOB SENIORITY

5. Małgorzata Niesiobędzka,

Społeczne reprezentacje obcego kapitału

SOCIAL REPRESENTATIONS OF FOREIGN CAPITAL

6. Teresa Rzepa,

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej?

ARE SOMEONE`S "WAYS OF LIFE" WORTH RESEARCHING? HOW SHOULD WE INVESTIGATE THEM WITHOUT REACHING THE LIMIT OF OURS?

7. Małgorzata Wawrzyniak,

Aleksytymia i neurotyzm: różnicowanie i werbalizacja emocji podstawowych
ALEXITHYMIA AND NEUROTICISM: DIFFERENTIATION AND VERBALISATION OF BASIC EMOTIONS

8. Andrzej Szmajke,

Skromnie czy asertywnie? Poziom osiągnięć szkolnych i styl autoprezentacji jako wyznaczniki ustosunkowania nauczycielek do uczniów

MODESTLY OR ASSERTIVELY? THE LEVEL OF STUDENTS SCHOOL ACHIEVEMENT AND STYLE OF SELF-PRESENTATION AS DETERMINANTS OF FEMALE TEACHERS` ATTITUDE TOWARDS STUDENTS

RECENZJE
Urszula Oszwa

Brian Butterworth: „The mathematical brain". London: Macmillan 1999, ss. 446, s. 141

 

SPRAWOZDANIE

Agnieszka Kulik

Sprawozdanie z XVI Światowego Kongresu Medycyny Psychosomatycznej Goeteborg, 24-29 sierpnia 2001 roku, s.145

 

 

 

Przegląd Psychologiczny 2002, TOM 45, NR 2

 

1. Jan Strelau, Bogdan Zawadzki, Włodzimierz Oniszczenko, Adam Sobolewski,

THE FACTORIAL VERSION OF THE PTSD INVENTORY (PTSD-F): THE DEVELOPMENT OF A QUESTIONNAIRE AIMED AT ASSESSING BASIC DIMENSIONS OF POST-TRAUMATIC
STRESS DISORDER

 

2. Anna Zalewska,

VALUATION SYSTEM AND WELL-BEING OF WORKERS AT A NEW WORKPLACE

 

3. Kazimierz Pospiszyl,

NARCISSISM AMONG SEXUAL OFFENDERS

 

4. Damian Grabowski,

PSYCHOLOGICAL AND SITUATIONAL DETERMINANTS OF POLITICAL PROTEST
BEHAVIOURS
 

5. Jacek Śliwak,

ANXIETY AND LEVEL OF ALTRUISM

 

6. Joanna Czarnota-Bojarska,

THE FLEXIBILITY OF SELF AND EFFECTIVENESS OF SOCIAL BEHAVIOR

 

RECENZJE

 

 

SPRAWOZNANIA

 

 


Przegląd Psychologiczny
2002, TOM 45, NR 3

 

1. Maria Manturzewska,

Mieczysław Choynowski - twórca polskiej psychometrii l XI 1909 - l X 2001

MIECZYSŁAW CHOYNOWSKI- THE FOUNDER AND THE LEADER OF POLISH PSYCHOMETRY

2. Bogdan Zawadzki, Jan Strelau, Agata Bieniek, Adam Sobolewski, Włodzimierz Oniszczenko,

Kwestionariusz PTSD - wersja kliniczna (PTSD-K): konstrukcja narzędzia do diagnozy zespołu stresu pourazowego

PTSD INVENTORY - CLINICAL VERSION (PTSD-C): THE DEVELOPMENT OF A QUESTIONNAIRE AIME DAT ASSESSING POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER

3. Ewa Stanisławiak,

Zapamiętać na zawsze, czyli o specyfice wspomnień fleszowych

TO REMEMBER FOR EVER: THE SPECIFICITY OF FLASHBULB MEMORIES

4. Małgorzata Soból, Piotr Oleś,

Orientacja temporalna carpe diem a poczucie satysfakcji z życia

TEMPORAL ORIENTATION CARPE DIEM AND LIFE SATISFACTION

5. Ewa Małgorzata Szepietowska,
Deficyt strategii pamięciowych u osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)

DEFICIT OF MEMORY STRATEGIES IN THE PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS (SM)

6. Adam Putko,

Koneksjonistyczne modele mechanizmów rozwoju poznawczego

CONNECTIONIST MODELS OF MECHANISMS OF COGNITIVE DEVELOPMENT

RECENZJE
Izabela Molenda

Zbigniew Pietrasiński: „Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu",

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar" 2001, ss. 165


Sylwia Seul

Anna Brzezińska: „Społeczna psychologia rozwoju", Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar" 2000, ss. 296

 

 


Przegląd Psychologiczny
2002, TOM 45, NR 4

  

1. Alicja Kuczyńska,

Płeć psychologiczna idealnego i rzeczywistego partnera życiowego oraz jej wpływ na jakość realnie utworzonych związków

TYPE OF GENDER SCHEMA OF IDEAL AND REAL LIFE PARTNER AND ITS INFLUENCE ON THE QUALITY OF FORMED RELATIONSHIPS

 

2. Adam Tarnowski,

Problemy metodologiczne pomiaru czasu

METHODOLOGICAL ASPECTS OF REACTION TIME MEASUREMENT

 

3. Beata Bajcar,

Wskaźniki czasu psychologicznego: przegląd ważniejszych narzędzi pomiaru

STRUCTURE OF THE PSYCHOLOGICAL TIME: A REVIEW OF THE MEASUREMENT INSTRUMENTS AND EMPIRICAL RESULTS


4. Aleksander A. Gorbatkow,

Sprawność czynności a dobrostan emocjonalny jednostki: zarys modelu

ON THE DEPENDENCE OF EMOTIONAL WELL-BEING ON A LEVEL OF PERFORMANCE: PROPOSED MODEL


5. Tomasz Drożdż,

Zjawisko deja vu: rys historyczno-teoretyczny

DEJA VU PHENOMENON: THEORETICAL AND HISTORICAL INTERPRETATIONS


6. Aleksandra Rogowska,

U źródeł synestezji: podstawy fizjologiczne i funkcjonalne

ON THE SOURCE OF SYNESTHESIA PHYSIOLOGICAL AND FUNCTIONAL BASE


RECENZJE

Wiesława Sotwin

Dlaczego warto czytać klasyków? William James: „Psychologia. Kurs skrócony" tłum. Michał Zagrodzki, przedmowa i red. nauk. Ida Kurcz Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN-Biblioteka Klasyków Psychologii 2002, ss. 447

 

Ewa Srebro

Jerzy Siuta, Krzysztof Krzyżewski (red. nauk.): „Behawioryzm i psychologia świadomości" Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000, ss. 154.

  

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, godz. 12:39 - Barbara Cichy-Jasiocha