Rada Naukowa i Komitet Redakcyjny

Strona tytułowa

Recenzenci

 

Spis treści

Tytułem wstępu

 

 

ARTYKUŁY

PAULINA SULENTA, Problem prawdy ujęć zmysłowych w interpretacji św. Tomasza z Akwinu   11

The Problem of Truth of Sensible Apprehensions According to St. Thomas Aquinas (Summary)   28

 

DANIEL AIGBONA, Libertarians and Liberal Welfarist’ Conception of Distributive Justice   31

Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej u libertarian i zwolenników liberalizmu opiekuńczego (Streszczenie)  

 

PAWEŁ PIJAS, Analiza krytyczna Bernarda Williamsa koncepcji filozofii   55

Critical Analysis of Bernard Williams' Idea of Philosophy

(Summary)   72

 

KONRAD SAWICKI, Propozycja aplikacji metody fenomenologiczno-

-hermeneutycznej w pedagogicznych badaniach rzeczywistości

wychowawczej   75

Possibility of Application of the Phenomenological-Hermeneutical Method in Pedagogical Research of Upbringing Reality

(Summary)   90

 

 

MISCELLANEA

DIANA SOBIERAJ, Ezoteryzm w kulturze Europy – konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JanaPawła II   95

 

STEPHANE TIRARD, MICHEL MORANGE, ANTONIO LAZCANO, Definicja życia: krótka historia nieuchwytnego przedsięwzięcia naukowego (tłum. z jęz. ang. Urszula K. Czyżewska)   105

      

 

NOTY O AUTORACH

 

 

______

 

Wszystkie teksty tutaj publikowane dostępne są bez subskrypcji i opłat.
Właścicielem praw majątkowych do zawartości rocznika "Scripta Philosophica" jest Wydawnictwo KUL.

 

 

 

 

Autor: Artur Przechowski
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016, godz. 18:43 - Artur Przechowski