prof. Stefan Swieżawski

 

Miło nam poinformować, że w konkursie o granty w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego, realizowanego dzięki dotacji projakościowej Wydziału Filozofii, stypendia otrzymali:

  • Pani Aleksandra Gogol, studentka kierunku filozofia,
  • Pan Mateusz Jaworowski, student kierunku filozofia.

Serdecznie gratulujemy!


 

Wydział Filozofii KUL wprowadził program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego dla studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2013/2014. Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Więcej...

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2015, godz. 09:24 - Andrzej Zykubek