Łuck-Lublin

13-16 lipca AD 2013

13 czerwca

 pielgrzymka na Wołyń. Modlitwa w miejscach masowych mordów

19.00 – udział w koncercie-requiem w katedrze łuckiej

14 czerwca

11.00 Łuck Katedra rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Żałobna Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu pod przewodnictwem JE ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy

 

Modlitwa w Kisielinie na ruinach kościoła

15 czerwca (KUL C1031)

9.00 – otwarcie konferencji

Powitanie Gości

Słowo Rektora KUL

 

 

9.30 – 11.30

 

Prof. dr hab. Jan Kłos (Lublin), Ludobójstwo – czyli zbrodnia, której nie ma

 

Prok. Jacek Nowakowski (Lublin), Kwalifikacja prawna zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i historia śledztw prowadzonych w tej sprawie przez polskie instytucje

 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (Kraków), Ludobójstwo Ormian w I i II wojnie światowej

 

Dr Ewa Siemaszko (Warszawa), Przeciw sacrum. Specyficzne okoliczności ludobójczych akcji OUN-UPA

 

Ks. Prof. Krzysztof Grzesiak (Lublin), Poglądy polityczne duchowieństwa prawosławnego międzywojennej Lubelszczyzny

 

Dr hab. Andrzej Zięba (Kraków), Postawa Metropolity Andrzeja Szeptyckiego wobec ideologii nacjonalizmu i akcji ludobójstwa

 

Dr Adam Kulczycki (Rzeszów), Kościół greckokatolicki wobec masowego ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich

 

12.00 – 13.30

 

Ks. Prof. Józef Marecki (Kraków), Portret zbiorowy duchownych katolickich obrządku łacińskiego zamordowanych z rąk nacjonalistów ukraińskich

 

Dr Oleksandr Zajcew (Lwów), „Kwestia polska” w strategii politycznej OUN w przededniu II wojny światowej

 

Dr Wacław Szetelnicki (Legnica), Kronika klasztorna benedyktynek lwowskich obrządku łacińskiego o zbrodniczej działalności banderowców

Konstanty Czawaga (Lwów), Duchowni obrządku wschodniego – ofiary Rzezi Wołyńskiej

 

O. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD (Lublin), Świadkowie wiary w godzinie próby. Sylwetki polskich karmelitów bosych zamordowanych w Wiśniowcu w 1944 roku

 

O. Prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv (Lublin), Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych

 

Dr Ołeh Sawczuk (Łuck), Problem wypędzonych na pograniczu ukraińsko-polskim po II wojnie światowej

 

15.00 – 17.30

 

Prof. dr hab. Marco Jačov (Rzym), Stolica Apostolska wobec ludobójstw XX wieku

 

Dr Matteo Piccin (Wenecja), Kościół a nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej (XIX – pocz. XX wieku). Kilka refleksji

 

Dr Nazar Kiś (Lwów), Kościół greckokatolicki i ruch nacjonalistyczny w pierwszej połowie XX wieku

 

Prof. dr hab. Bogusław Grott (Kraków), Moralno-etyczne zasady nacjonalizmu OUN na tle porównawczym

 

Prof. dr hab. Mieczysław Ryba (Lublin),  Ideologia OUN - UPA wobec chrześcijańskiej 
koncepcji życia społecznego

 

 

18.00 – Msza św. w kościele oo. Karmelitów bosych w Lublinie pw. św. Józefa

16 czerwca (KUL C1031)

9.00 – 11.00

 

Prof. dr hab. Marian Malikowski (Rzeszów), Stanowisko władz III RP wobec zbrodni OUN-UPA na polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej

 

Prof. dr hab. Andrzej Gil (Lublin), Nacjonalizm w praktyce politycznej współczesnej Ukrainy

Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy (Lublin), Ludobójstwo II wojny światowej na pograniczu polsko-ukraińskim w świadomości chrześcijan Ukrainy

 

Dr Łukasz Jasina (Lublin), Sztuka wobec tragedii. Ludobójstwo na Wołyniu i jego ukazanie w filmie i teatrze

 

Marian Król (Lublin), Solidarni  w pamięci. Działalność Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” na rzecz upamiętnienia ofiar ludobójstwa na dawnych Kresach

 

Dr Leon Popek (Lublin), Gdzie są groby polskich ofiar OUN-UPA na Wołyniu?

 

11.30 – 13.00

 

Ks. Witold Kowalów (Ostróg), Wołyńska rzeź – modlitewne wołanie o pojednanie polsko-ukraińskie

 

Ks. Andrzej Jakub Małysa (Kiwerce), Możliwość przebaczenia i pojednania na kanwie świadectw osób dotkniętych zbrodnią ludobójstwa z terenu parafii w Kiwercach

 

Ks. Jacek Waligóra (Lwów), „Peryferia pamięci” – możliwość pojednania dwóch narodów – refleksje duszpasterza

Autor: Aneta Tkaczyk
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2013, godz. 10:22 - Aneta Tkaczyk