Dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL, z Instytutu Inżynierii Środowiska KUL w Stalowej Woli został w 2012 r. członkiem Komitetu Redakcyjnego (Editorial Board) czasopisma Food Hydrocolloids. Już od 2007 r. jest stałym recenzentem prac nadsyłanych do czasopisma, a w roku 2009 został wyróżniony tytułem Czołowego Recenzenta w latach 2007-2009 (Top Reviewer in 2007-2009).

Food Hydrocolloids jest wydawane przez największe wydawnictwo naukowe na świecie- Elsevier. Jest trzecim w kolejności najważniejszym w świecie czasopismem z zakresu Food Science.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2013, godz. 11:26 - Liliana Kycia