LAUREACI XII EDYCJI

KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do konkursu w roku akademickim 2012/13
(obronione w 2012 r.)

 

NAGRODA PIERWSZEGO STOPNIA

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO


Anna Marta Dworak, Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835
Promotor: dr hab. Marek Stanisz, prof. UR
Recenzent: dr Hanna Krupińska-Łyp
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.   

Omówienie pracy


KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Olga Stramczewska, Interpunkcja transkrypcji. Znad „Rozmyślania przemyskiego”
Promotor: dr hab. Tomasz Mika
Recenzent: prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Omówienie pracy

 

NAGRODA DRUGIEGO STOPNIA

 

KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 

Ewelina Suszek, Szybkość, pośpiech, kompresja. Artykulacje czasu w liryce Krystyny Miłobędzkiej na tle wybranych „poetyk przyspieszenia”
Promotor: dr hab. Danuta Opacka-Walasek, prof. UŚ
Recenzent: dr Piotr Bogalecki
Jednostka zgłaszająca: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego.

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

Tomasz Jelonek, Językowo-kulturowy obraz wsi utrwalony w mikrotoponimii Truskolas koło Częstochowy i miejscowości okolicznych
Promotor: prof. dr hab. Halina Kurek
Recenzent: dr hab. Anna Piechnik-Dębiec
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

FINALIŚCI XII EDYCJI
KONKURSU IM. CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

prace zgłoszone do konkursu w roku akademickim 2012/13
(obronione w 2012 r.)


KATEGORIA: LITERATUROZNAWSTWO

 


1. Dominik Antonik, Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Nycz
Recenzent: dr Dorota Kozicka
Jednostka zgłaszająca: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2. Kamila Gieba, Rola folkloru w kształtowaniu tożsamości regionalnej (na przykładzie zbioru baśni, podań i legend Ziemi Lubuskiej pt. „Złota dzida Bolesława”) - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ
Recenzent: dr Dorota Kulczycka
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

3. Magdalena Ciechańska, Światło i ogień w lirykach genezyjskich Juliusza Słowackiego z lat 1842-1849
Promotor: prof. dr hab. Jacek Brzozowski
Recenzent: dr Janina Zielak
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

4. Jarosław Cieślak, Powojenne odczytania twórczości poetyckiej i teoretyczno-literackiej Tadeusza Peipera
Promotor: dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD
Recenzent: dr Elżbieta Wróbel
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

5. Maria Dąbrowska-Czoch, Poezja Domu. Oblicza rodziny w wierszach Teresy Ferenc, Anny Janko i Mileny Wieczorek
Promotor: dr hab. Ewa Nawrocka, prof. UG
Recenzent: dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

6. Daria Jagiełło, „Królowa Polskiej Korony” i „Akropolis” – dwa obrazy katedry w twórczości Stanisława Wyspiańskiego
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
Recenzent: dr hab. Hanna Ratuszna
Jednostka zgłaszająca: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

7. Katarzyna Lisowska, Studia męskie jako metodologia badań literackich; Promotor: dr hab. Wojciech Soliński, prof. UWr
Recenzent: dr hab. Marian Bielecki
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

8. Monika Pasek, „Satyry białogłowskie”. Edycja wybranych utworów humorystyki mieszczańsko-plebejskiej XVII wieku
Promotor: prof. dr hab. Piotr Borek
Recenzent: dr Andrzej Gurbiel
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

9. Marta Paszkowska, Przemoc i bezsilność w powieściach Wojciecha Kuczoka; Promotor: dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB
Recenzent: dr hab. Kamila Budrowska, prof. UwB
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

10. Agnieszka Sell, Reymont, “Wampir” i modne bzdury
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Lewandowski

Recenzent: dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, prof. UAM
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

11. Justyna Staroń, Listy Leopolda Buczkowskiego do żony Marii – próba edycji

Promotor: prof. dr hab. Józef Fert
Recenzent: dr Dariusz Pachocki
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

12. Piotr Szcześniak, Witold Maj. Życie i pisma
Promotor: dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW
Recenzent: dr hab. Jan Zieliński, prof. UKSW
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

13. Lidia Urbańczyk, Karolina spotyka Christophera Ścierwnika – o grozie w książce dla młodego odbiorcy na podstawie twórczości Clive’a Barkera i Neila Gaimana
Promotor: dr hab. Bożena Olszewska, prof. UO
Recenzent: prof. dr hab. Władysław Hendzel
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

 

 

KATEGORIA: JĘZYKOZNAWSTWO

 

1. Renata Chowaniak, Magiczna konceptualizacja rzeczywistości w wierzeniach ludowych na podstawie „Pism Lubelskich” Oskara Kolberga - PRACA WYRÓŻNIONA
Promotor: dr hab. Maciej Mączyński, prof. UP
Recenzent: dr hab. Krystyna Kowalik, prof. UP
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.


2. Katarzyna Brzuszek, Słownictwo dzieci dawniej, a dziś na przykładzie rzeczowników
Promotor: prof. dr hab. Barbara Boniecka
Recenzent: prof. dr hab. Halina Pelc
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

3. Róża Duda, Dyskurs o Polsce i Polakach w felietonach prasowych Tomasza Jastruna
Promotor: prof. dr hab. Ewa Malinowska
Recenzent: dr Marzena Makuchowska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

4. Natalia Freitag-Zwara, Gry językowe w poezji Jacka Podsiadły
Promotor: dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. UG
Recenzent: dr hab. Bożena Matuszczyk, prof. UG
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

5. Katarzyna Bożena Klóska, Staropolskie i XVI-wieczne nazwy sprzętów domowych, a ich realizacja we współczesnej polszczyźnie
Promotor: prof. dr hab. Mirosława Białoskórska
Recenzent: dr Adrianna Seniów
Jednostka zgłaszająca: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

6. Emilia Łasiewska, Slang studencki jako półtajny sposób komunikacji młodzieży
Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Recenzent: dr Urszula Andrejewicz
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

7. Barbara Piątkowska, Prasowe eufemizmy. Struktura-semantyka-funkcje („Polityka”, „Wprost”, „Dziennik. Gazeta Prawna” 2010/2011)
Promotor: dr hab. Barbara Kudra, prof. UŁ
Recenzent: dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

8. Paulina Magdalena Siewierska z d. Chmielewska, „Kobieta na krańcu świata 2” Martyny Wojciechowskiej. Analiza genologiczno-językowa reportażu problemowego
Promotor: prof. dr hab. Władysław Makarski
Recenzent: dr Małgorzata Nowak-Barcińska
Jednostka zgłaszająca: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

9. Anna Wolny, Aukcja internetowa w ujęciu genologicznym na przykładzie portalu ALLEGRO.PL
Promotor: dr hab. Iwona Loewe
Recenzent: dr Ewa Ficek
Jednostka zgłaszająca: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014, godz. 00:56 - Agnieszka Jarosz