Poseł Michał Jaros (PO) jest przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego ds. Wolnego Rynku, który konsultuje za pośrednictwem organizacji Pracodawcy RP projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy Kodeks pracy.„Proponowana ustawa ma na celu likwidację struktur związkowych w zakładach poprzez : 

-  pozbawienie działaczy związkowych prawa do płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji związkowych,
-  pozbawienie organizacji związkowych, działających na terenie zakładu pracy, prawa do korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych,
 - zwolnienie pracodawców z obowiązku przekazywania składek związkowych na konta organizacji zakładowych.

Skutkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie gwałtowne zahamowanie rozwoju ruchu związkowego w Polsce, a de facto jego likwidacja. A przecież w zakresie zbiorowych praw pracowniczych związki zawodowe reprezentują interesy nie tylko swoich członków” – pisze przewodniczący KK Piotr Duda w liście do przewodniczących Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych.

Proponowany przez posła Jarosa projekt jest sprzeczny ze standardami MOP, do których należy ułatwianie działalności związkowej. - Paradoksem jest, że taki projekt pojawia się w czasie, gdy trwają obchody rocznicy Sierpnia - komentuje Duda.

Podkreśla też, że w tej sytuacji wrześniowe protesty staną się również protestami w sprawie legalnej działalności związków naszym kraju. - Musimy wykazać pełną mobilizację i wszyscy podjąć działania w ich obronie. Nie wyobrażam sobie żeby 14 września br. zabrakło w Warszawie kogokolwiek z nas – apeluje Duda.

Projekt został przesłany do konsultacji za pośrednictwem organizacji Pracodawcy RP.

To potwierdzenie faktu, o którym już mówiliśmy przypomina przewodniczący KK.€“

Dialog w Polsce funkcjonuje, ale jest to, niestety, dialog dwustronny między rządzącymi a pracodawcami wyjaśnia.  Z pełną treścią listu Piotr Dudy można zapoznać się tutaj: http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/6/5/b43ae_przewodnie.pdf

Autor: Dorota Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2018, godz. 13:29 - Dorota Marzec