Akademicka Kronika Filmowa
Wspomnienie o prof. Wojciechu ChudymW dniu 15 marca, odszedł do Pana profesor dr hab. Wojciech CHUDY, kierownik Katedry Filozofii Wychowania Instytutu Pedagogiki KUL, członek Zarządu i Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II oraz Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika Ethos.


profesor dr hab. Wojciech CHUDYProf. dr hab. Wojciech Chudy

profesor, filozof, publicysta. Urodzony w 1947 r. w Dąbrowie k. Wielunia. Studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Od 1983 r. pracownik naukowy KUL. Od roku 1996 kierownik Katedry Filozofii Wychowania na Wydziale Nauk Społecznych. W latach 1995-1997 również wykładowca na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika "Ethos". Członek komitetu redakcyjnego "Roczników Nauk Społecznych" (redaktor naczelny z. 2 "Pedagogika"). Członek lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Towarzystwa Naukowego KUL.
Laureat II Nagrody w Konkursie im. R. Schneidera. Wyróżniony Nagrodą Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL.
Główne obszary badań: filozofia człowieka, filozofia poznania, metafizyka, nauczanie Jana Pawła II, myśl filozoficzna G. W. Hegla, antropologiczne i aksjologiczne aspekty niepełnosprawności.
Najważniejsze publikacje książkowe: Refleksja a poznanie bytu (1984); Filozofia wieczysta w czas przełomu (1986); Teatr bezsłownej prawdy (red., 1990); W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady (1992); Rozwój filozofowania a "pułapka refleksji" (1993); Skosem w prawo. Między polityką a metafizyką (1999); Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (2003); Drugie śniadanie u Sokratesa (2004);. Esej o społeczeństwie i kłamstwie (w druku).
Uczestnik ruchu Spotkania, redaktor czasopisma „Miesiące"
Wybitny filozof, personalista, etyk, pedagog,
oddany nauce i młodzieży nauczyciel akademicki, publicysta
Człowiek wielkiego ducha, bezkompromisowy obrońca prawdy.

Sylwetkę Profesora wspominają współpracownicy z Instytutu Jana Pawła II

  • ks. Alfred Wierzbicki
  • Cezary Ritter
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2007, godz. 14:30 - Anna Swęda