Wolontariat studencki jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie.

Jego znaczenie trudno przecenić. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 2000 studentów, którzy podzielili się swoimi umiejętnościami i wiedzą z ponad 500 szkołami i przeszło 20 tys. uczniów. Bardzo ważnym zadaniem osób związanych z programem jest tworzenie społecznego lobby na rzecz „dobrej" edukacji, która nie tylko przygotowuje młodych ludzi do dorosłego życia, ale także skutecznie przeciwdziała wykluczaniu społecznemu, zapewnia im szeroko rozumiany osobisty rozwój.
Głównym elementem Programu są projekty edukacyjne realizowane przez studentów-wolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i z małych miast. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz pomoc w wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. Wśród wolontariuszy-studentów Program ma na celu kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie ich pasji i umożliwienie realizacji ich pomysłów. Projekty edukacyjne realizowane w ramach Programu są autorskimi propozycjami wolontariuszy lub adaptacją udostępnionych przez realizatora Programu przykładów i mogą dotyczyć wybranej kategorii, np. zajęcia artystyczne, humanistyczne, psychologiczne, sportowe, informatyczne, lingwistyczne oraz wiele innych, w których uczestnictwo da młodzieży szansę rozwoju zainteresowań i pasji.


Szczegółowe informacje na temat działalności wolontariatu na KUL można uzyskać w siedzibie USS KUL (CN-231) oraz w Akademickim Punkcie Wolontariatu (sala górna z tyłu Kościoła Akademickiego KUL, domofon nr 3, tel. 445 40 91).

wolontariat_logo_rgb_d_400
Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2010, godz. 09:15 - Liliana Kycia