Pracownicy oraz doktoranci Wydziału Filozofii mają możliwość uzyskania dofinansowania wyjazdów naukowych do zagranicznych ośrodków naukowych. Dofinansowanie z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii, przyznawane w formie konkursu, ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez wspieranie prowadzonych na Wydziale badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi pracowników, a w perspektywie wzbogacenie oferty dydaktycznej kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL oraz wzmocnienie kadry naukowo-dydaktycznej.

 

 

Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu na dofinansowanie wyjazdów naukowych do zagranicznych ośrodków naukowych finansowany z dotacji projakościowej Wydziału Filozofii KUL. Kolejny termin składania wniosków zostanie ogłoszony przez Dziekana.

 

Dokumenty:

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2013, godz. 16:30 - Anna Starościc