KIEROWNIK KATEDRY

 
 
Prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki
partycki

 

   

  • Doktor honoris causa na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa).
  • Doktor honoris causa na Uniwersytecie Ivane Javakhishvili w Tibilisi (Gruzja; https://tsu.ge/science/?leng=eng&cat=ebaut&textid=296).       
  • Honorowy Profesor Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Chersoniu (Ukraina).
  • Honorowy Członek Mołdawskiego Towarzystwa Socjologicznego i Demograficznego.    
  • Akademik w International Academy of Social-Economic Sience w Tbilisi.
  • Członek Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk.     
  • Członek Rady Profesorów na Łotwie.

 

 


Przebieg kariery naukowej 


            Prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partyckiukończył Politechnikę Lubelską, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Instytut Socjologii) oraz odbył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (1980). W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w 1998 stopień doktora habilitowanego, zaś w 2006 tytuł profesora.     
            Od 1985 do 2004 roku pracował na różnych stanowiskach na Wydziale Filozofii
i Socjologii UMCS w Lublinie. Został organizatorem a następnie kierownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki i Organizacji UMCS. W 2004 roku podjął pracę na stanowisku kierownika katedry Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Od 2005 roku jest organizatorem i dyrektorem Instytutu Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.           
            W trakcie swojej pracy odbył szereg stażów naukowych m.in. na uniwersytetach w Bonn, Kolonii i San Diego w USA. W dalszym ciągu bardzo aktywnie współpracuje z wieloma zagranicznymi instytucjami naukowymi.

 

Publikacje i wypromowane prace  


            Jest autorem bądź redaktorem 30 książek i ponad 200 artykułów naukowych publikowanych w Polsce, Anglii, Niemczech, Austrii, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Rosji, Gruzji i innych krajach. Pod jego naukowym kierownictwem powstało 18 rozpraw doktorskich i 800 prac magisterskich i licencjackich. Był również recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich oraz 3 habilitacji.   

 

         

Działalność społeczna  

        
            Od 1987 pełnił funkcję prezesa w Regionalnym Towarzystwie Przyjaciół Wąwolnicy. Uczestniczył w organizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta (organizacja muzeum i konferencji popularnonaukowych, wydanie książek, upamiętnianie historii przez pomniki i epitafia). Profesor jest członkiem Rady Naukowej Muzeum na Zamku w Lublinie oraz przewodniczącym i animatorem Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie.

 


Redakcje polskich i zagranicznych czasopism naukowych:


Forum socjologiczne, Uniwersytety Wrocławski;  
Transformacje. Pismo interdyscyplinarne, Akademia Leona Koźmińskiego;      
Przegląd Socjologii Jakościowej;    
Region Lubelski, Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie;       
Social Sciences Bulletin,Daugavpils University (Łotwa).

 

 

Zainteresowania badawcze:
 
-teorie rozwoju społecznego;         
 -socjologia gospodarki;       
-współczesne teorie socjologiczne.

 

 

Hobby:
-kultura ludowa;

-historia Polski i świata;       
-muzyka klasyczna;   
-opera.


Godziny przyjmowania interesantów: 
 poniedziałki, 17.30-18.30

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016, godz. 20:34 - Agnieszka Jurczak