Kandydaci składają następujące dokumenty rekrutacyjne na

Studia podyplomowe w zakresie technik internetowych i przetwarzania informacji multimedialnej:

 • kwestionariusz zgłoszenia na studia podyplomowe wydrukowany i podpisany po rejestracji elektronicznej, dostępny po zalogowaniu na stronie: https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html
 • odpis lub potwierdzoną notarialnie (lub w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL) kserokopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu Pakietu MS Office i dostępu do Internetu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o statusie zawodowym,
 • orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej;
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • życiorys lub CV,
 • 2 zdjęcia;
 • wypełnioną ankietę:[pobierz];
 • zaświadczenie potwierdzające znajomość podstaw programowania (z uczelni o odbytych studiach lub kursach lub kserokopia z indeksu).

 

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

 

Zajęcia stacjonarne w ramach w/w studiów podyplomowych w roku akademickim 2014/2015, będą się odbywały wyłącznie w soboty.

 

Dokumenty należy złożyć w:

Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
tel. 81 445 39 96, fax 81 445 39 97
Collegium Jana Pawła II, pok. 314

 

Godziny pracy:

 • poniedziałek-piątek 8.00-15.30, z przerwą w godzinach 12.00-13.00
 • soboty 9.00-12.00

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2014, godz. 10:29 - Edyta Wronka