I-II 2014

 

Kurs w zakresie zaawansowanych technologii tworzenia aplikacji webowych ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykorzystania w pracy zawodowej umiejętności tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem technologii JavaServer Faces. Program kursu obejmuje łącznie 90 godzin zajęć, w tym 30 godzin z wykorzystaniem nowoczesnej platformy e-learningowej. Tematyka zajęć obejmuje m.in. zagadnienia związane z tworzeniem własnych komponentów i walidatorów, bibliotekami komponentów gotowych (np. PrimeFaces), mechanizmem JPA. Ponadto omawiane będą takie zagadnienia jak: języki XHTML/CSS, język Php i framework Symfony,  JavaScript i biblioteka jQuery, technologia Ajax.
W ramach kursu uczestnicy odbędą zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla branży IT.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, godz. 09:56 - Edyta Wronka