Posiedzenia Rady Wydziału Matematyki, Informatyki

i Architektury Krajobrazu KUL
odbywają się w środy o godz. 15.00 w sali 302

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019:

 

10 X, 14 XI, 12 XII, 16 I 23 I, 20 II 27 II, 20 III, 10 IV, 8 V 15 V, 12 VI.

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018:

 

18 X, 15 XI, 6 XII, 17 I, 14 II, 14 III, 11 IV, 9 V, 20 VI 13 VI, 20 IX (godz. 13.00).

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/2017:

 

12 X, 16 XI (godz. 13.00 - I część RW, godz. 14.00 - II część RW - otwarta), 14 XII, 25 I, 22 III, 19 IV 26 IV, 17 V, 14 VI 7 VI, 27 IX.

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2015/2016:

 

14 X, 18 XI, 9 XII, 20 I, 16 III, 20 IV, 11 V, 8 VI 9 VI (godz. 12.00), 29 VI (godz. 14.00), 21 IX (godz. 15.00).

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2014/2015:

 

22 X, 19 XI, 7 I, 11 III, 15 IV, 13 V, 10 VI 1 VII (godz. 12.00), 23 IX (godz. 12.00).

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2013/2014:

 

13 XI, 11 XII, 15 I, 12 III, 14 V, 11 VI, 17 IX

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2012/2013:

 

20 II, 13 III, 24 IV, 5 VI, 18 IX

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2019, godz. 14:09 - Ewa Pajdowska