PIERWSZE POSIEDZENIE RADY STUDENTÓW KUL

 

 

            W dniu 14 października 2013 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Po przemówieniu Prorektora ds. Studenckich Profesora Krzysztofa Nareckiego i zaprzysiężeniu Radnych, nastąpiły wybory Zarządu Rady Studentów, przewodniczących i członków komisji stałych, Rzecznika Praw Studenta oraz przedstawicieli studenckich do Senatu KUL.

 

Przewodniczącym Rady Studentów KUL został Tomasz Tokarski – student prawa oraz politologii.

 

Poniżej Zarząd i przewodniczący komisji Rady Studentów:

 

Przewodniczący: Tomasz Tokarski

Wiceprzewodniczący ds. dydaktyczno-prawnych: Karolina Oziemczuk

Wiceprzewodniczący ds. animacji życia akademickiego: Paweł Fil

Sekretarz: Joanna Martyna

Skarbnik: Urszula Jańczyk

 

Przewodniczący Komisji Prawnej: Małgorzata Oroń

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej: Marcin Gil

Przewodniczący Komisji Budżetowej: Michał Selera

Przewodniczący Komisji Stypendialnej: Stanisław Bigos

Przewodniczący Komisji Wyborczej: Miłosława Malinowska

Przewodniczący Komisji ds. Animacji Kultury: Aleksandra Gogol

Przewodniczący Komisji ds. Wewnętrznych: Anna Wawszczak

Przewodniczący Komisji ds. Promocji: Michał Eryk Południok

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej: Katarzyna Surmacz

Przewodniczący Komisji ds. Sponsoringu: Andrzej Błach

 

Rzecznikiem Praw Studenta został Paweł Kur – student administracji.

 

Do Senatu KUL wybrano 6 osób, które będą reprezentowały interesy studentów w najważniejszym organie kolegialnym Uczelni, tj. Urszula Jańczyk, Michał Eryk Południok, Michał Selera, Tomasz Tokarski, Michał Wiśniewski i Magda Zbrońska.

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2013, godz. 23:22 - Paweł Fil