Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów

dr hab. Paweł Marzec

Godziny przyjęć w semestrze zimowym 2021/2022:

 

czwartek

11.00-12.30

 

Rada Naukowa dyscypliny ekonomia i finanse

dr hab. Paweł Marzec - przewodniczący

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL - dziekan WNS

prof. dr hab. Marian Żukowski

dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL

dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

dr Jacek Bednarz

dr Krzysztof Bednarz

dr Piotr Bolibok

dr Anna Dąbkowska (urlop)

dr Dorota Jegorow

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

dr Grzegorz Krawczyk

dr Jarosław Kuśpit

dr Joanna Nucińska

dr Maria Paździor

dr Judyta Przyłuska-Schmitt

dr Piotr Rubaj

dr Anna Spoz

dr Dorota Tokarska

dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

dr Maria Zuba-Ciszewska

dr Andrzej Żuk

mgr Antonina Gavryshkiv

mgr Marlena Gołębiowska

mgr Anna Krawczyk-Sawicka

mgr Anna Mizak

... - przedstawiciel studentów ekonomii I st.

... - przedstawiciel studentów ekonomii II st.

Terminy zebrań w roku akademickim 2021/2022:

 

14.10.2021

25.11.2021
09.12.2021

13.01.2022

24.02.2022

10.03.2022

28.04.2022

12.05.2022

09.06.2022

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2021, godz. 09:56 - Agnieszka Pajdowska