„W 2005 roku została wydana w języku polskim książka Kompozytorzy polscy 1918-2000. Wydawcami były dwie akademie muzyczne w Polsce – gdańska i warszawska […] Książka, którą obecnie przekazujemy do rąk Czytelnika nawiązuje do publikacji w języku polskim, ale nie jest jej prostym tłumaczeniem. Obejmuje także dwie części: Eseje Biogramy ujęte jednak w jednym woluminie. Zawartość Esejów, w stosunku do wersji w języku polskim, uległa istotnym zmianom. Niektóre teksty zostały pominięte, a w zamian wprowadzone dwa nowe: o minimaliźmie i najmłodszej generacji polskich kompozytorów. Uaktualnione zostały także eseje o historii Polski i polskiej kultury za lata 2000-2010. Część Biogramy uległa skróceniu i uaktualnieniu. Wprowadzono informacje o najmłodszej generacji kompozytorów, która zaistniała po 2000 roku, inne nowe nazwiska, których zabrakło w wersji polskiej, a także uaktualnienia dorobku żyjących kompozytorów za latach 2000-2010. Gotowość ścisłego współdziałania przy realizacji tego ambitnego projektu wyraziły dwie polskie uczelnie: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Lublinie”.

Marek Podhajski

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2013, godz. 10:47 - Miłosz Aleksandrowicz