WARUNKI UCZESTNICTWA


 

Zaproszonych Gości uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 18 listopada 2013 r. poprzez przesłanie na adres: cpig@kul.pl formularza I.

 

Osoby, które nie otrzymały pisemnego zaproszenia mogą uczestniczyć w konferencji w dniu 28 listopada 2013 r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza II do 18 listopada 2013 r. na adres: cpig@kul.pl

 

I. Formularz potwierdzenia obecności dla osób, które otrzymały pisemne zaproszenia:  Formularz_zgłoszenia.doc

 

II. Formularz zgłoszenia dla osób zainteresowanych konferencją w dniu 28 listopada 2013 r., które nie otrzymały pisemnego zaproszenia: Formularz_zgloszenia_II.doc

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2013, godz. 17:34 - Piotr Sławicki