Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny i zgromadzi przedstawicieli nauk medycznych, prawnych i filozoficznych z wielu ośrodków akademickich kraju, w tym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Wśród prelegentów będą m. in. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (etyk, były Rektor KUL), prof. dr hab. Andrzej Zoll (prawnik, były Rzecznik Praw Obywatelskich i prezes Trybunału Konstytucyjnego), prof. Bogdan Chazan (ginekolog-położnik, dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie). Obecni będą również przedstawiciele wspólnot religijnych (m. in. Gminy Wyznaniowej Żydowskiej).

 

Prelegenci z wielu perspektyw przeanalizują coraz bardziej aktualny problem wolności sumienia w praktyce medycznej, relacje pomiędzy prawem pacjenta do świadczeń a prawem lekarza (i innych pracowników ochrony zdrowia) do wolności sumienia, a także konflikty pomiędzy normami prawnymi, etycznymi i religijnymi pojawiające się we współczesnej praktyce medycznej.

 

Liczymy na Państwa zainteresowanie tym wydarzeniem naukowym.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2013, godz. 21:35 - Marta Ordon