Wszystkie przedsięwzięcia naszej sekcji odbywają się dzięki pomysłowości, zaangażowaniu i kreatywności studentów, którzy tę sekcją tworzą. Studentów, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia. Starają się robić to jak najlepiej, pamiętając, że działanie to najlepszy sposób nauki. Celem sekcji są inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne,  projekty wydawnicze, nawiązanie współpracy z kołami naukowymi oraz współpraca z instytucjami kulturalnymi i mediami, animacja kultury, realizacja indywidualnych oraz zbiorowych form kreatywności studentów.

Koordynator: Alicja Sołtys

Autor: Karolina Wyszyńska
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2019, godz. 12:00 - Karolina Wyszyńska