Porozumienie pomiędzy Wydziałem Filozofii KUL a Urzędem Miasta LublinKs. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL, oraz dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, 10 października 2013 r. podpisali porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy. W ramach porozumienia strony zobowiązują się promować zatrudnienie w jednostkach samorządowych wśród studentów i absolwentów Wydziału oraz organizować praktyki studenckie i staże absolwenckie. Możliwość korzystania z doświadczenia pracowników UM Lublin będzie dla studentów i absolwentów Wydziału Filozofii trwałym punktem odniesienia w zespoleniu aktywności akademickiej i zawodowej.

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2013, godz. 12:12 - Anna Starościc