Piotr Mamcarz otrzymał staż zagraniczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu SIMS (Wsparcie Zarządzania Infrastrukturą Badawczą). Staż w ramach projektu SIMS oznacza 4-5 tygodniowy wyjazd zagraniczny obejmujący pobyt w trzech typach jednostek naukowych zarządzających dużą infrastrukturą badawczą w tym: na renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą badawczą (SUNY, Imperial College London, ETH, Westfälische Wilhelms-Universität Münster), w wysoce wyspecjalizowanym instytucie badawczym (Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, DESY, CERN), w światowej sławy firmie o profilu High Technology (IBM, Philips, Intel, SAMSUNG).

 

8 listopada 2013

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2013, godz. 22:12 - Agata Błachnio