Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej
Sympozjum z racji 10-lecia śmierci ks. prof. dra hab. Romualda Raka


13 listopada 2013 r.
sala C-1031 Kolegium Jana Pawła II (X piętro)

 

Godz. 10.00

Otwarcie Sympozjum – Dziekan Wydziału Teologii KUL Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Wprowadzenie i powitanie uczestników – Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński

 

I Sesja: 10.15 – 11.15 – prowadzi ks. dr hab. Kazimierz Święs

Wkład ks. prof. R. Raka w rozwój Instytutu Teologii Pastoralnej KUL - ks. prof. dr hab. R. Kamiński

Nurt liturgiczny badań naukowych ks. prof. R. Raka – ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
Nurt historyczno-pastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka – o. dr hab. Marek Fiałkowski

Nurt teologicznopastoralny badań naukowych ks. prof. R. Raka – ks. dr hab. Dariusz Lipiec

Przerwa 11.15 – 11.45

 

II Sesja: 11.45 – 13.00 – prowadzi ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

Wkład ks. prof. R. Raka w rozwój badań nad Eucharystią – ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

Działalność duszpasterska ks. prof. R. Raka w Archidiecezji Katowickiej – ks. dr hab. Bogdan Biela

Działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. R. Raka w Archidiecezji Katowickiej – ks. dr hab. Leszek Szewczyk

Działalność muzyczna ks. prof. R. Raka w Archidiecezji Katowickiej – ks. prof. dr hab. Antoni Reginek

 

Świadectwa

Ks. infułat dr Rudolf Brom

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

Ks. proboszcz dr Andrzej Kołek

 

Godz. 13.30 podsumowanie i zakończenie sympozjum

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2013, godz. 21:14 - Marek Fiałkowski