W gronie tegorocznych laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską znalazła się dr Jolanta Sak-Wernicka, adiunkt w Katedrze Współczesnego Języka Angielskiego KUL. Nagrodzona praca, pt. Context and understanding: evidence from the blind, powstała pod kierunkiem prof. Bogusława Marka w Katedrze Tyflodydaktyki Języka Angielskiego. Jest to jedna z nielicznych prac w literaturze światowej, która niezwykle wnikliwie, kompetentnie i wieloaspektowo analizuje wpływ kontekstu na rozumienie wypowiedzi.  

Autorka przeprowadziła badania porównawcze sprawdzające rozumienie tekstu przez dorosłe osoby widzące i niewidome. Opracowała i zastosowała narzędzie sprawdzające, czy brak dostępu do informacji dostarczanych wzrokowo, może skutkować niepełnym rozumieniem wypowiedzi. Oprócz wartości poznawczej, praca ma duże znaczenie społeczne, gdyż przeciwstawia się ogólnemu wykluczeniu osób dotkniętych dysfunkcją wzroku, weryfikując i obalając popularne w naszym społeczeństwie krzywdzące opinie dotyczące braku kompetencji osób niewidomych w procesie komunikacji. 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Od 1994 roku są one przyznawane wybitnym naukowcom za ich działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku nagrodzono 26 autorów prac doktorskich.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 18:58 - Andrzej Zykubek