Wydawnictwo KUL

Wydawnictwo KUL powstało w marcu 2002 roku w miejsce Redakcji Wydawnictw KUL, która z Uczelnią związana była od 1957 roku. Kontynuując działalność wydawniczą RW KUL publikuje dzieła naukowe: monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu teologii, filozofii, humanistyki, nauk społecznych i prawa, a także nauk matematyczno-przyrodniczych.
 

Wydawnictwo KUL uczestniczy w Targach Książki, Sympozjach i Konferencjach Naukowych. W ramach akcji promocyjno-reklamowej organizuje wystawy nowości wydawniczych oraz spotkania z autorami.

 

Od początku roku 2015 Wydawnictwo KUL, oprócz tradycyjnych publikacji papierowych, oferuje swoje publikacje w wersji elektronicznej. Autorów i redaktorów, zainteresowanych tą formą dystrybucji, prosimy o kontakt z Wydawnictwem (tel. 81 740 93 40, e-mail: wydawnictwo@kul.lublin.pl).

 

Publikacje Wydawnictwa KUL można nabyć:

  • w siedzibie Wydawnictwa (ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin),
  • w Księgarni Uniwersyteckiej Fundacji Rozwoju KUL (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin),
  • w księgarniach katolickich i naukowych w całym kraju,
  • w Księgarni Internetowej Wydawnictwa KUL https://wydawnictwo.kul.pl/

 

Realizujemy również zamówienia listowne, telefoniczne oraz pocztą elektroniczną: wydawnictwo@kul.lublin.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona