Z radością informujemy, że ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB z Instytutu Nauk Biblijnych, otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe.

 

Ks. dr hab. Henryk Drawnel otrzymał nagrodę za osiągnięcia naukowe, w tym za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną: "The Aramaic Astronomical Book from Qumran: Text, Translation, and Commentary", Oxford: Oxford University Press, 2011.


Książka jest wydaniem krytycznym czterech aramejskich manuskryptów z Qumran (4Q208-4Q211), stanowiących część żydowskiej Księgi Henocha, która zachowała się jedynie w tłumaczeniu staroetiopskim (geez). Praca ta przedstawia jedne z najtrudniejszych tekstów znalezionych w Qumran nad Morzem Martwym w Izraelu, które dotyczą ruchów księżyca oraz podstawowej wiedzy astronomicznej. Zawiera ona również po raz pierwszy poprawną interpretację tychże manuskryptów dokonaną w świetle literatury astronomicznej i astrologicznej starożytnej Mezopotamii. Opierając się na fragmentach aramejskich z Qumran po raz pierwszy została poprawnie przedstawiona kalkulacja ruchów księżyca, do tej pory błędnie wyjaśniana przez naukowców.

 

Książka została wydana w Oxford University Press, najbardziej prestiżowym wydawnictwie akademickim na świecie. Autor niniejszego opracowania w pracy nad komentarzem wykazał się szeroką znajomością filologiczną języka aramejskiego, hebrajskiego, sumeryjskiego, akkadyjskiego, staroetiopskiego (geez), syryjskiego, łaciny oraz greki.

 

Publikacja ta jest kontynuacją oficjalnej serii wydawniczej Discoveries in the Judaean Desert, która zawiera wydanie krytyczne innych manuskryptów biblijnych i pozabiblijnych z Qumran. Komentarz do publikowanych manuskryptów wytycza również nowe i pionierskie podejście do interpretacji tekstów księgi Henocha, ukazując jej zakorzenienie w strukturze społecznej Mezopotamii okresu perskiego i hellenistycznego.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 12:37 - Liliana Kycia