Zgodznie z § 31 i § 58 REGULAMIN UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENTÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

JANA PAWŁA II 

do zadań Komisji Dydaktycznej należy w szczególności:

 

1. Podejmowanie działań służących poprawie jakości kształcenia.


   2. Udzielanie informacji o stypendiach krajowych i zagranicznych oraz

o postanowieniach Procesu Bolońskiego.

 

3. Opiniowania przyjętego systemu punktów ECTS.

 

4. Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Studenta w sytuacjach dotyczących błędnej interpretacji postanowień Procesu Bolońskiego, w szczególności zaś Deklaracji Bolońskiej i innych dokumentów regulujących ten proces.

 

5. Współpraca z Wydziałowymi Komisjami ds. Jakości Kształcenia.

 

 

 

 Funkcję Rzecznika ds. jakości kształcenia pełni z urzędu

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej RS.
 

Autor: Marcin Gil
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2014, godz. 22:54 - Marcin Gil