W skład wydziałowej komisji wybrczej na Wydziale Teologii KUL wchodzą 3 osoby:

 

 

1. Tomasik Urszula - Przewodnicząca Komisji

2. Weronika Frączek

3. Karolina Trela

 

 

Wydziałowa Komisja ściśle będzie wspólpracowała z Komisją Wyborczą Rady Studentów KUL. W szczególności podczas przeprowadzania wyborów do Rady Studentów oraz przy wyborach nowego składu Zarządu Samorządu Wydziałowego.

Autor: Stanisław Bigos
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015, godz. 23:27 - Martyna Wąsik