Miło jest nam poinformować, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na realizację nowego projektu:

 

"PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy" - finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (nr konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013). Projekt będzie realizowany w okresie 1.03.2014 - 30.06.2015. Jego celem jest podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie języków romańskich dla potrzeb zawodowych (francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) poprzez realizację kursów w zakresie języków specjalistycznych studentów KUL i osób spoza społeczności akademickiej, jak również dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy we współpracy z pracodawcami.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2013, godz. 14:40 - Piotr Siemaszko