Archiwa starych stron www:
        
 
Netpreserve.org
OoCities
UK Web archive
Waybackmachine
 
Historia komputerów:
 
History of computers
Komputery - historia prawdziwa
Nostalgiczna maszyna
 
Słynni ludzie:  
   
Co się stało z polskim Billem Gatesem  
   
Subkultury:  
   
Abandonware  
Craker  
Demoscena  
   
Dema komputerowe:
 
   
Pouet.net  
Scene.org  
   
Wyszukiwanie w internecie:  
   
Metawyszukiwarka Carrot 2  
Metawyszukiwarka Monster Crawler  
Metawyszukiwarka WebCrawler  
Search Engine Colossus  
Wyszukiwarka fotografii Googla  
   
Zabytki techniki:  
   
Apple  
Commodore 64  
Jedyny działający w Polsce komputer Odra  
Komputer Odra w służbie kolei  
Soviet digital electronic museum  
Stare komputery  
Stare komputery  

 

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 11:23 - Patryk Fijałkowski