Roczniki Folozoficzne

 

  1. Polemiki i dyskusje mogą dotyczyć zarówno tekstów publikowanych na łamach Roczników Filozoficznych, jak i innych naukowych czasopism czy książek z zakresu filozofii. Mają mieć one charakter polemik naukowych, a nie publicystycznych. Objętość polemiki nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.
  2. Decyzję w sprawie publikacji polemiki w Rocznikach Filozoficznych podejmuje Redakcja.

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2012, godz. 17:00 - Anna Starościc