Roczniki Folozoficzne


  1. Dział Sprawozdania obejmuje sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów itp. odbywających się w różnych środowiskach naukowych. Objętość sprawozdania nie powinna przekraczać 7 stron znormalizowanego maszynopisu.
  2. Decyzję w sprawie publikacji sprawozdania w Rocznikach Filozoficznych podejmuje Redakcja.

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2012, godz. 16:59 - Anna Starościc