Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL zorganizowała wykład otwarty eksperta Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu Pana Pawła Olejarnika pt. Szybko zmieniający się świat energetyczny: prezentacja publikacji World Energy Outlook 2013. Spotkanie odbyło się 9 stycznia 2014 r. (czwartek), w godz. 15:00–16:30, w sali C-603 (Collegium Joannis Pauli II).

 

Główne problemy wykładu i dyskusji:

 

W świecie dużych różnic w regionalnych cenach energii wpływających na konkurencyjność, kim będą potencjalni zwycięzcy i przegrani?

 

Czy wzrost wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie wystarczający do zrealizowania globalnych celów klimatycznych?

 

Jakie są perspektywy energetyczne Rosji, państw regionu basenu Morza Kaspijskiego, państw regionu Morza Śródziemnego oraz państw Afryki Północnej? Jakie jest znaczenie tych regionów dla rynków światowych?

 

Plakat informacyjny

Autor: Lech Jańczuk
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2014, godz. 08:13 - Lech Jańczuk