21 listopada wybraliśmy się do Szkoły Podstawowe nr 2 w Dobrym Mieście przeprowadzić kolejne warsztaty o wodzie, których uczestnikami byli uczniowie klasy 5. Zajęcia rozpoczęliśmy od wyjaśnienia dlaczego woda w kranie płynie strumieniem, zobrazowaliśmy to poprzez wspólną budowę cząsteczki wody. Następnie dyskutowaliśmy na temat zanieczyszczeń wody. W tej części powiedzieliśmy również czym jest biomonitoring, bioindykator oraz  wyjaśniliśmy w jaki sposób dokonuje się oceny stanu ekologicznego zbiorników wodnych na podstawie organizmów wskaźnikowych. Uczniowie zostali zapoznani również z klasami czystości wód w Polsce. W części teoretycznej przypomnieli sobie także obieg wody w przyrodzie, procentową zawartość wody w różnych organizmach, a także odpowiadali na pytania dotyczące występowania wody w Biblii i jej symboliki.

Po części teoretycznej przystąpiliśmy do praktyki czyli badania próbek wody z rzeki oraz z wodociągów. Podczas zajęć oznaczaliśmy: odczyn wody, zawartość fosforanów, azotanów, azotynów, jonów amonowych, żelaza oraz twardość całkowitą i węglanową.

Na zakończenie uczniowie rozwiązywali quiz, który stanowił podsumowanie i sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas warsztatów. Przygotowane przez nas pytania nie stanowiły dla uczniów problemu ponieważ przez całe warsztaty uważnie nas słuchali. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali od nas gadżety.

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z przebiegu warsztatów!

Więcej [+]

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2013, godz. 12:02 - Angelika Żurawska