W uniwersyteckim kalendarzu październik jest miesiącem szczególnym, bo rozpoczynającym kolejny rok akademicki w dziejach uczelni i w życiorysie naukowym pracowników i studentów. Uroczystości inaugurujące 96. rok akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, świętowane tradycyjnie w 3. niedzielę października, w kolejnych dniach na wydziałach zamiejscowych w Tomaszowie Lubelskim i Stalowej Woli, w afiliowanych do KUL seminariach duchownych i w Areszcie Śledczym w Lublinie (3-letnie studia licencjackie na kierunku streetworking – praca socjalna), zapisały kolejną kartę w annałach naszej Uczelni.
Październik jest również czasem wielu ważnych wydarzeń, doniosłych uroczystości czy inicjowania cennych projektów, wpisanych zwykle w program inauguracji. Z 95-letnich uniwersyteckich dziejów udało się wydobyć i opisać kilka rocznicowych faktów, godnych przywołania, refleksji, wspomnienia.


******

Szanowni Państwo!
Niech w nadchodzące święta Bożego Narodzenia towarzyszy nam myśl Jana Pawła II: „Dla zbawienia ludzkości narodził się w Betlejem z Najświętszej Maryi Panny nasz Odkupiciel! [...] Syn Boży stał się człowiekiem, by objawić nam światło zbawczej prawdy i by obdarzyć nas swym Boskim życiem, czyniąc nas przybranymi dziećmi Bożymi oraz swymi braćmi. [...] Bóg stał się człowiekiem, by uczynić nas w Jezusie uczestnikami swego Boskiego życia i swej odwiecznej chwały! Oto prawdziwy sens Bożego Narodzenia, a więc i naszej mistycznej radości”.
Niech radość z otrzymanych w betlejemską noc darów – wcielenia Zbawiciela świata i przybrania nas za dzieci Boże wypełnia nasze serca i uzdalnia do odpowiadania na te dary naszym życiem.

 

m_krupa.jpgdr Marzena Krupa
redaktor naczelna

 

 

 

Pobierz pdf