Stypendia dla pracowników naukowych ze stopniem doktora na prowadzenie badań w wybranych przez Fundację europejskich instytucjach naukowych takich jak m.in.:
  • MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME (Paryż) - Więcej informacji i formularz: tutaj
  • INSTITUTO DE FILOLOGIA, CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Hiszpania) Więcej informacji: tutaj
Informacje o całym programie stypendialnym Mellon Foundation w Europie i terminach składania aplikacji można znaleźć pod adresem: http://www.caorc.org/