Po 4 latach od utworzenia w Instytucie Nauk o Rodzinie drugiego kierunku studiów, jakim była praca socjalna, w kwietniu 2014 roku ukaże się pierwszy numer Roczników Pracy Socjalnej. Roczniki Będą miejscem współpracy naukowo-badawczej pracowników Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej z innymi podmiotami uniwersyteckimi w kraju i zagranicą poprzez wymianę publikacji, recenzje artykułów, sprawozdania z działalności dydaktycznej i naukowej.


Do roku 2013 (włącznie) artykuły, recenzje, sprawozdania z obszaru pracy socjalnej były publikowane w Rocznikach Nauk o Rodzinie.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2014, godz. 08:29 - Ewa Zięba