Dnia 9 grudznia 2013 roku, na posiedzeniu Rady Studentów zostały zarządzone wybory uzupełniające do Rady Studentów, które będą się odbywać w dniach 14-15 styczeń 2014r. 

Poniżej przedstawiam szczegółowy harmonogram czynności wyborczych: 

 

KALENDARZ WYBORCZY
WYBORÓW UZUPEŁANIJĄCYCH DO RADY STUDENTÓW KUL
W ROKU AKADEMICKIM 2013/201

 

1.      Zarządzenie wyborów- 9 grudzień 2013r.

2.      Podanie do informacji publicznej daty wyborów- 10 grudzień 2013r.

3.      Termin zgłaszania kandydatów na radnych-  od 11 grudnia 2013r.
do 19 grudnia 2013r., w godzinach 10:00-14:00, ( z wyłączeniem soboty  i niedzieli).

4.      Termin końcowy zgłaszania kandydatów na radnych- 19 grudzień 2013r.

5.      Podanie do publicznej informacji listy wszystkich kandydatów przez Komisję Wyborczą Rady Studentów KUL (§ 16 ust. 2 Ordynacji wyborczej do organów Uczelnianego Samorządu Studentów KUL-  (…) nie później niż następnego dnia po upływie terminu zgłaszania kandydatów.)  – do 20 grudnia 2013r.

6.      Podanie przez Komisję Wyborczą Rady Studentów KUL do publicznej informacj o miejscach głosowania na poszczególnych Wydziałach oraz godzin głosowania-
do 7 stycznia 2014r. 

7.      Termin sporządzania spisu wyborców- do 8 stycznia 2014r.

8.      Dni wyborów- 14- 15 stycznia 2014r.

9.      Ogłoszenie wyników wyborów (§26 Ordynacji wyborczej do organów Uczelnianego Samorządu Studentów KUL-  (…) niezwłocznie ustala i ogłasza wyniki głosowania, jednak nie później niż drugiego dnia po zakończeniu głosowania.) - do 17 stycznia 2014r. 

10.   Wnoszenie protestów wyborczych do Sądu Koleżeńskiego-  §33 Ordynacji wyborczej do organów Uczelnianego Samorządu Studentów KUL – (…) w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów.

11.   Rozstrzygnięcie przez Sąd Koleżeński o ważności wyborów- § 34 ust. 1 Ordynacji wyborczej do organów Uczelnianego Samorządu Studentów KUL- Sąd Koleżeński rozpatruje protest w terminie 3 dni od jego wniesienia.

 

 

 

 

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY STUDENTÓW

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

Wydział Nauk Społecznych
(3 wolne mandaty)

 

1.     Paweł Jakubowski- V Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

2.     Ewelina Lipska- III Politologia

3.     Mateusz Łukasiewicz- I Ekonomia

4.     Klaudia Makowiecka- I Psychologia

5.     Juliusz Mężyński- I Ekonomia

6.     Magdalena Pawłowska- I Psychologia

7.     Paweł Ścibak- I Bezpieczeństwo Narodowe

Autor: Agata Węglińska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2013, godz. 23:38 - Agata Węglińska