Instytut Filologii Romańskiej KUL jest współrealizatorem projektu pt. "PWP - Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr konkursu 1/POKL/4.1.1/PN/2013). Projekt będzie realizowany w okresie 1.03.2014 - 30.06.2015.

 

Jego celem jest podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie języków romańskich dla potrzeb zawodowych (francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) poprzez realizację kursów w zakresie języków specjalistycznych studentów KUL i osób spoza społeczności akademickiej, jak również dostosowanie programu kształcenia do potrzeb rynku pracy we współpracy z pracodawcami.
W ramach projektu w roku akademickim 2014/15 przeprowadzone zostaną m.in. kursy z jęz. francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego dla potrzeb zawodowych, których zwieńczeniem będzie przystąpienie do egzaminów certyfikowanych Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Uniwersytetu w Perugii.

Więcej:

neofilologie-na-kul,16974.html

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2014, godz. 21:33 - Edyta Kociubińska