PRACE DOKTORSKIE

 

 

1987

 1. Czamara Władysław ks., Idea przemiany moralnej człowieka i jej uwarunkowania w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1987, ss. [XXIV] 234, prom. ks. Seweryn Rosik, sygn. T. d. 526.
  Publikacja: Ks. Władysław Czamara, Przemiana religijno-moralna człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, Poznań 1997, Księgarnia Św. Wojciecha, ss. 163 [1].

1988

 1. Zabielski Józef ks., Personalistyczna koncepcja chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II, Lublin 1988, ss. [XLIII] 335, prom. ks. Seweryn Rosik, sygn. T. d. 547.

1989

 1. Smolka Bonawentura Zygfryd OFM, Soteriologia Jana Pawła II w świetle jego dokumentów papieskich, Lublin 1989, ss. [XXXV] 235, prom. ks. Czesław Bartnik, sygn. T. d. 565.

1990

 1. Lazaro Bustince Sola MAfr., Tajemnica Krzyża w życiu chrześcijańskim według Św. Jana od Krzyża i Jana Pawła II, Lublin 1990, ss. [XV] 414, prom. ks. Walerian Słomka, sygn. T d. 591.

1991

 1. Bałabuch Adam ks., Nauka Jana Pawła II o cierpieniu i jej recepcja w kaznodziejstwie polskim, Lublin 1991, ss. 340, prom. ks. Mieczysław Brzozowski, sygn. T. d. 627.
 2. Buczek Jerzy ks., Pneumatologia eklezjologiczna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. [LII] 410, prom. ks. Czesław Bartnik, sygn. T. d. 601.
 3. Kowalczyk Marian SAC, Pneumahagijny charakter laikatu w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. [XXXIX] 247, prom. ks. Czesław Bartnik, sygn. T. d. 600.
 4. Sakowicz Eugeniusz, Teologiczne podstawy dialogu Kościoła z religiami pozachrześcijańskimi w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. [LVI] 287, prom. ks. Marian Rusecki, sygn. T. d. 619.

1992

 1. Krzyszowski Zbigniew ks., Wiarygodność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1992, ss. [LVI] 241, prom. ks. Stanisław Nagy, sygn. T. d. 631.
 2. Podpora Ryszard ks., Papieska katecheza młodzieży w zagranicznych pielgrzymkach apostolskich Jana Pawła II, Lublin 1992, ss. [XXVIII] 303, prom. ks. Mieczysław Majewski, sygn. T. d. 641.

1993

 1. Szczepaniec Stanisław ks., Komunijny wymiar doskonałości życia chrześcijańskiego. Studium na podstawie nauczania papieża Jana Pawła II w latach 1978-1989, Lublin 1993, ss. [XXVI] 172, prom. ks. Walerian Słomka, sygn. T d. 658.

1994

 1. Bogusław Kudla MSF, Prawo człowieka do godnego umierania w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Lublin 1994, ss. [XLIX] 224, prom. ks. Andrzej F. Dziuba, sygn. T. d. 700.

 

1995

 1. Drożdż Bogusław ks., Wychowawcza funkcja Kościoła w społeczeństwie pluralistycznym w nauczaniu papieża Jana Pawła II. Studium pastoralne, Lublin 1995, ss. 271, prom. ks. Ryszard Kamiński, sygn. T. d. 715.
 2. Iwiński Grzegorz ks., Staurologiczne objawienie się Boga według Jana Pawła II, Lublin 1995 [1996], ss. 200, prom. o. Stanisław Celestyn Napiórkowski, sygn. T. d. 739.
 3. Kasjaniuk Elżbieta, Rekapitulacja chrystologiczna w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1995, ss. 163, prom. ks. Czesław S. Bartnik, sygn. T. d. 755.

1996

 1. Kaczmarek Marek ks., Doskonałość życia kapłańskiego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II, Lublin 1996, ss. XXXIII + 240, prom. ks. Jerzy Misiurek, sygn. T. d. 733.
 2. Seremak Stanisław W. SAC, Idea Miłosierdzia Bożego a nowa ewangelizacja. Studium na podstawie "Dzienniczka" bł. Faustyny Kowalskiej i nauczania Jana Pawła II, Lublin 1996, ss. LXII + 454, prom. ks. Walerian Słomka, sygn. T. d. 766.
  Publikacja: tenże, Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja: znaki czasu, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, ss. 399 + 1.
 3. Szubartowska Alicja A., Kulturowy wymiar katechezy inspirowanej nauczaniem apostolskim Jana Pawła II, Lublin 1996, ss. 225 +1, prom. ks. Mieczysław Majewski, sygn. T. d. 744.
  Publikacja: taż, Kulturowy wymiar katechezy w nauczaniu Jana Pawła II, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, ss. 214 +3.

1997

 1. Olczyk Arkadiusz ks., Personalistyczny wymiar etosu pracy w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1997, ss. 277, prom. ks. Seweryn Rosik, sygn. T. d. 796.
 2. Salamon Paweł OFMCap., Chrystifikacja życia moralnego młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1997, ss. 233 +1, prom. ks. Seweryn Rosik, sygn. T. d. 804.
 3. Publikacja: tenże, Co Chrystus daje dzisiaj młodym? Nauczanie Jana Pawła II do młodzieży, Bratni Zew, Kraków 1998, s.196.
 4. Stola Krzysztof ks., Chrześcijański wymiar MARTYRION narodu w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1997, ss. 372, prom. ks. Czesław S. Bartnik, sygn. T. d. 806.
 5. Wanat Zbigniew ks., Prawda jako korelat sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II. Aspekt teologiczny, Lublin 1997, ss. 280, prom. ks. Janusz Nagórny, sygn. T. d. 797.

1998

 1. Pokrywka Marian ks., Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 1998, ss. 241, prom. ks. Janusz Nagórny, sygn. 31483.
 2. Publikacja: tenże, Osoba, uczestnictwo, wspólnota: refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II, Redakcja Wydawnictw KUL, 2000, Lublin 2000, ss. 195 +1.
 3. Siwak Wacław ks., Maryja w tajemnicy Wcielenia według Jana Pawła II, Lublin 1998, ss. 322, prom. Stanisław C. Napiórkowski, sygn. 45866.
  Publikacja, tenże, Fiat mihi secundum verbum: Maryja w Tajemnicy Wcielenia według Jana Pawła II, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, ss. 346.

1999

 1. Balewski Tadeusz ks., Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Reconciliatio et paenitentia", Lublin 1999, ss. 375, prom. ks. Mieczysław Majewski, sygn. 26525.
 2. Publikacja: tenże, Sakrament pokuty i katecheza: katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Reconciliatio et Paenitentia", Agencja Wydawnicza Katolików MAG, Warszawa 2000, ss. 525+ 2.
 3. Lipiec Dariusz ks., Świeccy jako podmiot apostolstwa w nauczaniu Jana Pawła II. Studium pastoralne, Lublin 1999, ss. 333, prom. ks. Ryszard Kamiński, sygn. 45649.
 4. Rzeszowski Wojciech ks., Odnowa katechezy w świetle encykliki Jana Pawła II "Redemptoris missio", Lublin 1999, ss. 224, prom. ks. Stanisław Kulpaczyński, sygn. 46375.
 5. Żmudziński Marek ks., Świadomość funkcji prymacjalnej Jana Pawła II w świetle jego nauczania, Lublin 1999, ss. 302, prom. ks. Marian Rusecki, sygn. 45877.
  Publikacja: tenże, "Ty jesteś Piotr" Świadomość funkcji prymacjalnej Jana Pawła II, Hosianum, Olsztyn 2003, ss. 206.

Strona 1 z 8 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6 7 8