Nagrody

  1. Ministerstwo Obrony Narodowej – brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 09.05.2013
  2. Nagroda Rektora KUL za pracę zawodową wykraczającą poza zakres wyznaczonych obowiązków służbowych oraz promocję KUL w kraju – 19.12.2007
  3.             Nagroda Rektora KUL za pracę zawodową wykraczającą poza zakres wyznaczonych obowiązków służbowych oraz promocję KUL w kraju – 21.12.2005

 

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 22:23 - Alina Betlej