Projekty w realizacji i ocenie

 

1.     PWP – Wykwalifikowane kadry kluczem do zwiększenia konkurencyjności MŚP z województwa podkarpackiego, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Rzeszów 2013 – koordynator ds. współpracy ponadnarodowej.

2.     PWP – Nowe perspektywy społecznej odpowiedzialności sektora B+R w województwie podkarpackim, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Rzeszów 2013 – koordynator ds. współpracy ponadnarodowej.

3.     FOODSAVING: social innovation applied to food surfeits recovery, Integrated project for the experimentation of initiatives that promote and boost human capital in research with direct benefits for Lombardy, Action 3, Step 2, Lombardy Region and Cariplo Foundation, Milano 2013 - international co-operator.

4.     Mikroglobalization on Internet, Interdyscyplinarny projekt badawczy, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia 2013, badacz.

5.     PWP Badania, Innowacje, Rozwój, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Lublin 2012 - koordynator ds. współpracy ponadnarodowej.

6.     PWP Kobieta aktywna, profesjonalna liderka, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora eknomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Lublin 2012 - koordynator ds. współpracy ponadnarodowej.

7.     L’Italia generativa. Interdyscyplinarny projekt badawczy, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia) i Istituto Luigi Sturzo (Roma, Italia) 2010 – 2012.

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 22:18 - Alina Betlej