PRACE DOKTORSKIE

 

1984

 1. Tomasik Henryk ks., Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły, Lublin 1984, ss. 252, prom. ks. Tadeusz Styczeń sygn. F. d. 267.

1985

 1. Zmora Anna Zofia, Antropologiczne i etyczne implikacje w poezji Karola Wojtyły, Lublin 1985, ss. 189, prom. ks. Tadeusz Styczeń sygn. F. d. 272.

1990

 1. Szpakowski Bogusław o., Człowiek jako dar. Antropologia "Familiaris consortio", Lublin 1990, ss. 138, prom. ks. Tadeusz Styczeń, sygn. F. d. 290.

1996

 1. Brzózy Zbigniew OP, Podstawy i struktura wychowania człowieka w myśli Karola Wojtyły, Lublin 1996, ss. 284, prom. Katarzyna Olbrycht, sygn. F. d. 335.

1997

 1. Czachorowski Marek, Stanowisko Karola Wojtyły / Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji, Lublin 1997, ss. 165, prom. ks. Tadeusz Styczeń, sygn. F. d. 341.

2003

 1. Słomka Marek ks., Teorie ewolucyjnej genezy człowieka w perspektywie nauczania Jana Pawła II, Lublin 2003, Wydział Filozofii, ss. 177, prom. abp Józef Życiński, sygn. 38473.
  Publikacja: tenże, Ewolucjonizm chrześcijański o pochodzeniu człowieka, Gaudium, Lublin 2004, s. 165 +2.

 

PRACE MAGISTERSKIE

 

1982

 1. Sołtys Marek, Byt osobowy jako wolny w „Osoba i czyn” Karola Wojtyły, Lublin 1982, ss. 54, prom. o. Mieczysław A. Krąpiec, sygn. F. m. 2293.

1983

 1. Szwed Antoni, Wolność a prawda w koncepcjach człowieka Augustyna i Karola Wojtyły, Lublin 1983, ss. 103, prom. Jerzy Gałkowski, sygn. F. m. 2309.

1984

 1. Frydrycka - Sasin Anna, Pojęcie „ spełniania się osoby” w filozofii Karola Wojtyły, Lublin 1984, ss. 87, prom. Jerzy Gałkowski, sygn. F. m. 2324.

1985

 1. Wolińska- Łoś Barbara, Koncepcja miłości w myśli kardynała Karola Wojtyły, Lublin 1985, ss. 53, prom. Jerzy Gałkowski, sygn. F. m. 2367.

1986

 1. Tylenda Barbara, Kardynała Karola Wojtyły koncepcja miłości oblubieńczej, Lublin 1986, ss. 59, prom. ks. Tadeusz Styczeń, sygn. F. m. 2409.

1988

 1. Sieradzki Artur, ks., Powinność jako moc normatywna prawdy w dziele „Osoba i czyn” Kardynała Karola Wojtyły - próba interpretacji, Lublin 1988, ss. 89, prom. ks. Tadeusz Styczeń, sygn. F. m. 2510.

1989

 1. Borkowska Maria, Rola religii w kulturze wg Jana Pawła II, Lublin 1989, ss. 59, prom. s. Zofia Zdybicka, sygn. F. m. 2542.

1991

 1. Dalkowski Marek, Koncepcja człowieka a system społeczno-polityczny w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1991, ss. 94, prom. s. Zofia Zdybicka, F. m. 2654.
 2. Dzień Mirosław, Rola ciała w strukturze ludzkiego podmiotu w Jana Pawła II "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich". Studium filozoficzne, Lublin 1991, ss. 102, prom. ks. Tadeusz Styczeń , sygn. F. m. 2609.
 3. Ilasz Dariusz, Pojęcie transcendencji w antropologii filozoficznej Kardynała Karola Wojtyły, Lublin 1991, ss.174, prom. Jerzy Gałkowski, sygn. F. m. 2648.

1993

 1. Miachalik Magdalena, Na czym polega bycie człowiekiem według K. Wojtyły, G. Marcela i E. Fromma, Lublin 1993, ss.92, prom. s. Zofia Józefa Zdybicka, sygn. F. m. 2722.

1995

 1. Czarnecki Artur, Filozoficzne uwarunkowania doktryny o pokoju w pismach Jana Pawła II, Lublin 1995, ss. 111, prom ks. Stanisław Wielgus, sygn. F.m. 2856.
 2. Łyskawka Alicja, Poznanie Boga w ujęciu Jana Pawła II, Lublin 1995, ss. 105, prom. s. Zofia Józefa Zdybicka, sygn. F. m. 2851.

1996

 1. Przech Agnieszka, Karola Wojtyły - Jana Pawła II personalistyczna interpretacja odpowiedzialnego rodzicielstwa, Lublin 1996, ss. 80, prom. ks. Andrzej Szostek, sygn. F. m. 2923.
 2. Szczęch Wiesław ks., Wolność a moralne prawo natury w ujęciu encykliki "Veritatis Splendor", Lublin 1996, ss. 100, prom. ks. Tadeusz Styczeń, sygn. F. m. 2875.

1997

 1. Błaszczak Anna, Źródła i charakter godności osoby ludzkiej według Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Lublin 1997, ss.71, prom. s. Zofia J. Zdybicka, sygn. 41498.
 2. Juchnikowska Małgorzata, Antropologiczne podstawy oceny marksizmu w encyklice "Centesimus annus" Jana Pawła II, Lublin 1997, ss. 84, prom. Jerzy Gałkowski, sygn. 41512.
 3. Nawracała Mirella, Religia a prawa człowieka (M. A. Krąpiec, Jan Paweł II), Lublin 1997, ss. 106, prom. s. Zofia J. Zdybicka, sygn. 41519.
 4. Piech Ewa, Specyfika działań osobowych w ujęciu Karola Wojtyły (na podstawie "Osoba i czyn", Lublin 1997, ss. X, 61, prom. ks. Andrzej Maryniarczyk , sygn. 41522.

1998

 1. Alkiewicz Maja, Tadeusza Kotarbińskiego i Karola Wojtyły krytyka utylitaryzmu, Lublin 1998, ss. 49, prom. Jerzy Gałkowski, sygn. 38626.
 2. Seul Sabina, Personalistyczny wymiar ludzkiej pracy w ujęciu Karola Wojtyły (Jana Pawła II), Lublin 1998, ss. 75, prom. ks. Andrzej Szostek, sygn. 37634.

1999

 1. Kołodziejczyk Żanetta, Prawda a wolność u Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Lublin 1999, ss. 103, prom. s. Zofia Zdybicka, sygn. 50349.
 2. Piroskova Monika, Stanowisko Jana Pawła II w sprawie ochrony życia poczętego na podstawie encykliki "Evangelium Vitae", Lublin 1999, ss. 73, prom. ks. Alfred Wierzbicki, sygn. 63559.
 3. Szokulak Mariusz, Warunki umacniania pokoju na świecie w nauczaniu Jan Pawła II, Lublin 1999, ss. 55, prom. ks. Andrzej Szostek, sygn. 40461.

Strona 1 z 2 :: Idź do strony: [1] 2