PRACE LICENCJACKIE


2006

 1. Grzybowska Maria, Kościół w Polsce w służbie rodziny. Obowiązek opieki nad rodziną w świetle wybranych przemówień Jana Pawła II, ss., Stalowa Wola 2006, prom. Jolanta Żmichrowska, sygn. 96882.
 2. Wawrzyńczak Marta, Obowiązek polityki prorodzinnej państwa według Papieża Jana Pawła II, ss., Stalowa Wola 2006, prom. Jolanta Żmichrowska, sygn. 97121.

2007

 1. Piskorowska Angelika, Jan Paweł II wobec kwestii bezrobocia, Stalowa Wola 2007, ss., prom. Zbigniew Narecki, sygn.103567.


PRACE MAGISTERSKIE


2006

 1. Bąk Małgorzata Teresa, Zadania młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II w oparciu o Światowe Dni Młodzieży, Stalowa Wola 2006, ss. 147, aneks, prom. ks. Jan Zimny, sygn. 1272 / 88800.
 2. Cybulak Wiesław Piotr, Wpływ Jana Pawła II na społeczeństwo polskie. Aspekt społeczno-religijny, Stalowa Wola 2006, prom. Krzysztof Rejman, sygn. 97200.
 3. Garbacz Krzysztof Stanisław, Rozumienie pokoju w społecznym nauczaniu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, prom. Włodzimierz Franciszek Dłubacz, sygn. 1275/ 79163.
 4. Mazurek Ewa, Aksjologiczne podstawy demokracji w ujęciu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, prom. Włodzimierz Franciszek Dłubacz, sygn. 1367/90942.
 5. Motyka Monika, Mass media w nauce społecznej Jana Pawła II (środki audiowizualne), Stalowa Wola 2006, prom. Zbigniew Narecki, sygn. 1373/42517.
 6. Otto Magdalena Maria, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, prom. Włodzimierz Franciszek Dłubacz, sygn. 1276 / 79575.
 7. Pszeniczna Agnieszka, Społeczny wymiar powołania małżeństwa i rodziny (w świetle nauki Jana Pawła II), Stalowa Wola 2006, prom. Zbigniew Narecki, sygn. 1394/90967.
 8. Pasek Małgorzata, Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, ss. 142, prom. ks. Jan Zimny, sygn. 1273/103805.
 9. Sieńko Edyta, Globalizacja w ujęciu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, prom. Włodzimierz Franciszek Dłubacz, sygn. 1403/90977.
 10. Sułkowska Aneta, Praca ludzka w świetle nauczania Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, prom. Zbigniew Narecki, sygn. 1417/89245.
 11. Telega Joanna, Dziecko jako wartość w nauczaniu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, ss. 76, aneks, prom. ks. Jan Zimny, sygn. 1274/ 89180.
 12. Wawrzyńczak Marta, Obowiązek polityki prorodzinnej państwa wg Papieża Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, prom. Maria Jolanta Żmichrowska, sygn. 97121.
 13. Wdowiak Iwona, Wartość młodości w nauczaniu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, prom. Stanisław Marczuk, sygn. 1428/79659.
 14. Winogrodzka Bożena, Chrześcijańska koncepcja małżeństwa i rodziny w ujęciu wybranych autorów [m.in. Jan Paweł II], Stalowa Wola 2006, prom. Włodzimierz Franciszek Dłubacz, sygn. 1436/88735.
 15. Zarzeczna Renata, Jedność kulturowa Europy w nauczaniu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2006, prom. Zbigniew Narecki, sygn. 1447/91023.

2007

 1. Knutel Anna, Wychowawcza rola rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2007, prom. Nella Nyczkało, sygn. 1579/90641.
 2. Leszczyńska Małgorzata, Pedagogiczne idee Jana Pawła II o wychowaniu młodzieży, Stalowa Wola 2007, prom. Nella Nyczkało, sygn. 1623/90675.
 3. Lewczyk Marta, Wychowanie do życia w rodzinie w świetle nauk Jana Pawła II, Stalowa Wola 2007, prom. ks. Marian Wolicki, sygn. 1624/90677.
 4. Mielniczek Małgorzata, Jan Paweł II wybitny pedagog XX i początku XXI wieku, Stalowa Wola 2007, prom. Nella Nyczkało, sygn. 1650/90698.
 5. Piskorowska Angelika, Jan Paweł II wobec kwestii bezrobocia, Stalowa Wola 2007, prom. Zbigniew Narecki, sygn. 103567.
 6. Sułkowska Maja, Jan Paweł II wobec globalizacji, Stalowa Wola 2007, prom. Zbigniew Narecki, sygn. 103585.
 7. Szul Agata, Wychowanie miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II, Stalowa Wola 2007, prom. Nella Nyczkało, sygn. 90770.