Moskal_Metafizyczne_i_antropologiczne_zalozenia_filozofii_religii

Piotr Moskal. Red. Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka. (Religia i mistyka T. 8). Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.

 

Monografia zawiera interdyscyplinarną dyskusję wokół następujących problemów: Czy nauka (science) generuje naturalistyczną koncepcję człowieka? Czy w oparciu o wyniki badań naukowych można formułować tezy negujące duchowy wymiar bytu ludzkiego?

 

ZAWARTOŚĆ TOMU:

 • Piotr Moskal. Przedmowa
 • Piotr Moskal. Struktura bytu ludzkiego
 • Anna Lemańska. Zagadnienie istnienia duszy ludzkiej w świetle wyników nauk przyrodniczych
 • Ks. Stanisław Zięba. Człowiek stał się człowiekiem
 • Maciej Trojan, Julia Sikorska. Ewolucyjne początki religijności i religii u człowieka
 • Ks. Grzegorz Bugajak. „Adamie, gdzie jesteś?” Kilka uwag o istocie człowieczeństwa
 • Paweł Stróżak. Filozoficzne rozważania nad strukturą bytu ludzkiego w świetle neuronauki poznawczej
 • Maria Weker. Problem „duszy” w kontekście badań neuroteologicznych
 • Sylwia Terpiłowska. Wpływ zamian w genomie, transkryptomie, proteomie na jakość życia człowieka- wybrane problemy
 • Lilia Suchocka. Psychologiczno-egzystencjalne uwarunkowanie autotranscendencji u pacjentów pooperacyjnych
 • Zenon E. Roskal. Hipoteza nawigacji magnetorecepcyjnej u rudzika europejskiego (erithacus rubecula) w świetle tomistycznej koncepcji zmysłu wspólnego (sensus communis)
 • Mirosław Sopek. Sztuczna Inteligencja a zagadnienie struktury osoby ludzkiej
 • Andrzej Paszewski, ks. Piotr Moskal. Dyskusja wokół Struktury bytu ludzkiego
 • Ks. Piotr Moskal. Posłowie

 

 

Moskal_Metafizyczne_i_antropologiczne_zalozenia_filozofii_religii

Piotr Moskal. Red. Nawrócenie. (Religia i mistyka T. 7). Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.

 

Monografia zawiera interdyscyplinarną charakterystykę religijnego nawrócenia:

 • Studium przypadku: rozwój duchowy św. Augustyna - ks. Augustyn Eckmann
 • Studium przypadków: współczesne nawrócenia - ks. Piotr Moskal
 • Psychologia nawrócenia – ks. Jerzy Szymołon
 • Socjologia nawrócenia – ks. Kazimierz Święs

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Moskal. Red. Apologia religii. (Religia i mistyka T. 6). Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.Moskal_Apologia_religii

 

Zawartość tomu:

 • Ewa Zając. Apologia judaizmu
 • Krzysztof Modras OP. Apologia w islamie
 • Krzysztof Leśniewski. Apologia prawosławia
 • Ks. Dariusz Chwastek. Apologia luteranizmu
 • Rafał Marcin Leszczyński. Apologia wyznania reformowanego
 • Ks. Przemysław Kantyka. Apologia anglikanizmu
 • Ks. Wojciech Kowalewski. Apologia Kościoła Chrześcijan Baptystów
 • Ks. Piotr Moskal. Logiczna struktura apologii katolicyzmu
 • Ireneusz S. Ledwoń OFM. Uzasadnienie nieomylności Kościoła w sprawach wiary i moralności
 • Ks. Jacenty Mastej. Historyczna prawdziwość wydarzeń objawieniowych
 • Ks. Marian Rusecki. Apologia chrześcijaństwa na przykładzie świadectwa
 • Ks. Krzysztof Kaucha. Znakowy charakter Kościoła w relacji do uzasadnienia jego wiarygodności
 • Krzysztof Flis OFM Conv. Zagadnienie wiarygodności chrześcijaństwa w ujęciu Gilberta Keitha Chestertona

 

 

 

Moskal_Metafizyczne_i_antropologiczne_zalozenia_filozofii_religiiPiotr Moskal. Red. Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii. (Religia i mistyka T. 5). Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

 

Zawartość tomu:

 • Zofia J. Zdybicka USJK. Problematyka Boga w myśli H. de Lubaca
 • Marek Piwowarczyk. Alfreda Northa Whiteheada filozofia religii
 • Przemysław Gut. Zasada racji dostatecznej w świetle filozofii Leibniza
 • Jacek Wojtysiak. Zasada racji a problem istnienia Boga
 • Ks. Piotr Moskal. Problem zasady racji bytu. Komentarz do stanowiska Mieczysława A. Krąpca OP
 • Ks. Jerzy Szymołon. Koncepcje podmiotu w teoriach psychologii religii
 • Ks. Wiesław Dyk. Geneza duszy ludzkiej w kontekście teorii ewolucji
 • Zbigniew Wróblewski. Człowiek w wiosce Potiomkina. Uwagi o próbach likwidacji antropologicznych „iluzji”

 

 

Piotr Moskal. Red. Afektywne poznanie Boga. (Religia i mistyka T. 4). Lublin: Wydawnictwo KUL 2006.

 Moskal_Afektywne_poznanie_Boga

Zawartość tomu:

 • Antoni B. Stępień. Zagadnienie poznawczej roli sfery emocjonalnej
 • Ks. Sławomir Szczyrba. Afektywne poznanie rzeczywistości warunkiem afirmacji Boga
 • Ks. Piotr Moskal. Problem afektywnego poznania Boga
 • Ks. Marek Chmielewski. Afektywne doświadczenie Boga w mistyce karmelitańskiej
 • Ks. Jan Sochoń. Kochać Boga – próba teorii filozoficznej
 • Roman Majeran. Miłość i poznanie u świętego Augustyna
 • Przemysław Gut. Afektywne podstawy relacji człowiek – Bóg w ujęciu Spinozy
 • Ks. Maciej Bała. Chrześcijańska filozofia modlitwy. Propozycja M. Nédoncell’a
 • Artur Andrzejuk. Immanencja i transcendencja Boga w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny
 • Ks. Piotr Moskal. Istota mistyki

 

 

Piotr Moskal. Red. Objawienie. (Religia i mistyka T. 3.). Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

 Moskal_Objawienie

Zawartość tomu:

 • Ks. Piotr Moskal. Filozofia Objawienia
 • Jacek Wojtysiak. Jak rozpoznać Objawienie? – uwagi wierzącego epistemologa
 • Ks. Henryk Seweryniak. Teologia Objawienia
 • Ks. Henryk Seweryniak. Kryteria autentyczności Ewangelii
 • Stanisław Grodź SVD. Objawienie w islamie i sposoby jego uwiarygodniania
 • Elżbieta Wnuk-Lisowska. Objawienia w islamie
 • Ks. Maciej Bała. Objawienie jako kategoria filozoficzna w myśli F. Rosenzweiga
 • Ks. Jan Sochoń. Objawienie – fotograficzna migawka. Kilka ponowoczesnych intuicji

 

 

 

Piotr Moskal. Red. Filozofować w kontekście teologii: problem religii prawdziwej. (Religia i mistyka T. 2.). Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

 Moskal_Filozofowac_w_kontekscie_teologii_problem_religii_prawdziwej

Zawartość tomu:

 • Ks. Piotr Moskal. Pytanie o religię prawdziwą
 • Ks. Piotr Moskal. Teza teistyczna
 • Zofia J. Zdybicka USJK. Udział filozofii w określaniu prawdziwości religii
 • Ks. Marian Rusecki. Chrześcijaństwo pełnią zbawienia
 • Ks. Antoni Paciorek. Biblia słowem Boga i słowem człowieka – fenomen natchnienia biblijnego
 • Ks. Zbigniew Krzyszowski. Wierzyć Kościołowi – wierzyć w Kościół
 • Ks. Andrzej N. Woźnicki. Semina Verbi w religiach niechrześcijańskich
 • Ks. Augustyn Eckmann. Święty Augustyn wobec religii niechrześcijańskich
 • Robert T. Ptaszek. Sekta prawdziwą religią?
 • Maria Krzyżanowska. Jana Pawła II koncepcja dialogu międzyreligijnego
 • Maria Krzyżanowska. Dlaczego nie ateizm? Próba odpowiedzi w świetle nauczania Jana Pawła II

 

 

Piotr Moskal. Red. Filozofować w kontekście teologii: religia - natura - łaska. (Religia i mistyka T. 1.). Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

 Moskal_Filozofowac_w_kontekscie_teologii

Zawartość tomu:

 • Ks. Piotr Moskal. Problem genezy religii. Aspekty filozoficzne i teologiczne
 • Ks. Augustyn Eckmann. Przebóstwienie człowieka w świetle pism wczesnochrześcijańskich
 • Zofia J. Zdybicka USJK. Rozum i wiara w poznaniu Boga
 • Ks. Stanisław Urbański. Istota zjednoczenia mistycznego
 • Paweł Placyd Ogórek. Mertonowska koncepcja kontemplacji mistycznej
 • Ks. Sławomir Szczyrba. Teologiczny rodowód filozofii. Kilka uwag o teologicznym kontekście filozofii osoby
 • Włodzimierz Dłubacz. U źródeł klasycznej koncepcji natury
 • Ewa Piecha-Kasprzyk. Problem doświadczenia Boga w świetle pism św. Teresy z Avila
 • Magdalena Lasik. Rozwój duchowy – progres czy regres naturalnych władz duchowych człowieka? Rozważania na podstawie Twierdzy wewnętrznej św. Teresy od Jezusa
 • Aleksandra Nyga. Podstawy filozoficznej teorii stworzenia świata w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, godz. 22:39 - Anna Starościc