Regulaminy praktyk:

 

Pedagogika _ Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning)I stopnia

Pedagogika _ Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) II stopnia

 

Pedagogika specjalna_ Studia stacjonarne I stopnia

Pedagogika specjalna_ Studia stacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna_ Studia stacjonarne jednolite magisterskie

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna_ Studia stacjonarne jednolite magisterskie

 

Wzory dokumentów - link

 

Lista Instytucji przyjmujących na praktykę, rekomendowanych przez pracowników Instytutu Pedagogiki, jest dostępna w sekretariacie (pokój C-527).

 

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU 2019/20

W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI:

 

 

PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie                                                               (180 h/6ECTS)

Rok studiów

I

praktyka ciągła po I roku – 30 h – 1 tydzień                 2 ECTS

dr Małgorzata Łobacz

dr Magdalena Parzyszek

II

praktyka ciągła po II roku - 120h – 4 tygodnie             3 ECTS

dr Lidia Pietruszka

dr Anna Szudra-Barszcz

III

praktyka śródroczna na III roku – 30h - 1 tydzień,

zw. ze specjalnością                                                       1 ECTS

dr Marta Buk-Cegiełka

dr Ewelina Świdrak

 

PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie                                                             (60h/8ECTS)

Rok studiów

I

praktyka dyplomowa

ciągła po I roku – 60 h – 2 tygodnie                              8 ECTS

dr Elżbieta Stoch

 

E-PEDAGOGIKA I˚ - studia licencjackie                                                           (180 h/6ECTS)

Rok studiów

I

praktyka śródroczna na I roku – 30h                              2 ECTS

 

dr Klaudia Martynowska

II

praktyka ciągła po II roku - 120h – 4 tygodnie                3 ECTS

 

dr Klaudia Martynowska

III

praktyka śródroczna na III roku – 30h                            1 ECTS

 

dr Klaudia Martynowska

 

E-PEDAGOGIKA II˚ - studia magisterskie                                                          (60h/8ECTS)

Rok studiów

I

praktyka dyplomowa

ciągła po I roku – 60 h – 2 tygodnie                               8 ECTS

dr Klaudia Martynowska

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA I˚ - studia licencjackie                                         (210h/6ECTS)

Rok studiów

 

I

praktyka ciągła po I semestrze lub po I roku – 30h – 1 tydzień

                                                                                    2 ECTS

dr Aleksandra Borowicz

II

praktyka ciągła po III semestrze lub po II roku – 120h – 4 tygodnie                                                                        3 ECTS

dr Renata Kołodziejczyk

III

praktyka śródroczna w trakcie trwania VI semestru - 60h – 2 tygodnie                                                                          1 ECTS

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA II˚ - studia magisterskie                                       (60h/8ECTS)

Rok studiów

I

praktyka ciągła po I roku – 60h – 2 tygodnie                  8 ECTS

dr Piotr Magier

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia jednolite magisterskie                         (330h/19 ECTS)

Rok studiów

 

I

praktyka ciągła po I semestrze lub po I roku – 30h – 1 tydzień, w instytucjach, związana z przygotowaniem pedagogicznym

                                                                                      3 ECTS

dr Aleksandra Borowicz

II

praktyka ciągła po III semestrze lub po II roku – 60h – 4 tygodnie,  związana z kształceniem kierunkowym                 

                                                                                       8 ECTS

dr Renata Kołodziejczyk

III

praktyka ciągła po V semestrze lub po III roku - 120h – 2 tygodnie, związana z wybraną specjalnością

4 ECTS

dr Agnieszka Linca-Ćwikła

IV

praktyka ciągła po VII semestrze lub po IV roku – 120h – 2 tygodnie, związana z edukacją włączającą

4 ECTS

dr Piotr Magier

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, godz. 17:48 - Marek Jeziorański