Dnia 18 listopada 2013r. w Instytucie Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z okazji jubileuszu 70-lecia Profesora Piotra P. Gacha

"Historyczne Konteksty relacji uczeń - mistrz- uczeń. Źródła wielkości mistrzów"

Program Konferencji

Galeria zdjęć

 

 

 

Katedra Pedagogiki Ogólnej zorganizowała konferencję pt.
"Aksjologiczne orientacje w pedagogice"

Odbyła się ona w dniach 27.05 - 29.05 2013 r.

w Kazimierzu Dolnym (Dom Dziennikarza)

 Obraz42_062-1.jpg 

   Bardzo serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony: academicon.pl

  

Bez_tytulu_acd.jpg

 

    Na stonie m. inn.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji  Jubileuszu 30-lecia reaktywacji

Instytutu Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji:

"Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. 

Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja"

Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2011 r.

KOMUNIKAT       ZGLOSZENIE_UDZIALU      WYMOGI_REDAKCYJNE

PROGRAM KONFERENCJI

 

Wykaz konferencji:

 

 

2010 (7 konferencji, w tym 2 międzynarodowe):

 

1. „Zawód nauczyciela. Trudności i perspektywy” – 10.03.

 

2. „Współczesne problemy i perspektywy pedagogiki religii” (konf. międzynarodowa) – 14.05.

 

3. „Polacy w Kazachstanie dawniej i dzisiaj” (konf. międzynarodowa) – 16.06.

 

4. Spotkanie ZPCH: „Metodologia uprawiania pedagogiki” – 10-12.09.

 

5. „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych” – 23.10.

 

6. „Zagrożenia i szanse wychowania z perspektywy pedagogiki chrześcijańskiej” – 7.12.

 

7. Spotkanie ZPCH: „Zagrożenia i szanse wychowania z perspektywy pedagogiki chrześcijańskiej” – 7.12.

 

 

2009 (16 konferencji, w tym 3 międzynarodowe):

 

1. „Biskup lubelski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat” (konf. międzynarodowa) – 13.01.

 

2. „Podmiotowość – wychowanie podmiotowe” 14.01.

 

3. „Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku” – 14.03.

 

4. Symposium on Scholarship of Teaching and Learning (konf. międzynarodowa) – 18.19.03.

 

5. “Podmiotowość w wychowaniu – podejście interdyscyplinarne” – 22.04.

 

6. Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi – 24.04.

 

7. „Obszary społecznej aktywności pedagoga” (Dni Pedagoga) – 28.04.

 

8. Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi – 12.05.

 

9. „W świetle dominikańskich mistrzów” – 5.05.

 

10. Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi – 8.06.

 

11. „Pedagogika chrześcijańska – możliwości i obszary aplikacji” – 11-13.09.

 

12. „Głodne dzieci w Polsce” (konf. międzynarodowa) – 5-6.10.

 

13. „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie” – 19.10.

 

14. „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie” – 17.11.

 

15. „Edukacja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie” – 8.12

 

16. „Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego” – 15.12.

 

 

2008 (11 konferencji, w tym 3 międzynarodowe):

 

1. „Building civil society and fighting social exclusion – contemporary challenges for social work” („Spring Academy”) (konf. międzynarodowa) – 30.03.

 

2. "Kreowanie tożsamości szkoły. Historia – teraźniejszość – przyszłość” (konf. międzynarodowa) – 21-23.04.

 

3. „O personalistyczny wymiar filozofii wychowania” (konf. międzynarodowa) – 20.05.

 

4. „Szkoła jako centrum edukacji aksjologicznej” – 2-3.06.

 

5. „W poszukiwaniu szans edukacyjnych dla młodzieży wiejskiej” – 6-7.10.

 

6. „Chrześcijańska pedagogika Nadziei” – 18.11.

 

7. „Media w wychowaniu chrześcijańskim” (konf. międzynarodowa) – 19.11.

 

8-11. Spotkania Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN (4 spotkania w ciągu roku)

 

 

2007 (9 konferencji, w tym 2międzynarodowe):

1. "Pedagog - filozofia i kultura życia" (Dni Pedagoga) - 12.04.

2. "Antropologia i ntropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej" (konf. międzynarodowa) - 11.14.06.

3. "Edukacja - moralność - stera publiczna" (VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny) - 17.19.09.

4. "Od teotru do terapii. Znaczenie imprez artystycznych osób niepełnosprawnych - ku wypracowaniu standardów arteterapii" - 30.11.-2.12.

5. "Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską" (konf. międzynarodowa) - 4.12.

6-9. Spotkania Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN (4 w ciągu roku)

 

Rok 2006 (8 konferencji, w tym 3 międzynarodowe):

1. "Współpraca rodziny i szkoły" - 22.03.

2. "Wkład uniwersytetów katolickich w przemiany społeczne w Eurpie Środkowo-Wschodniej" (konf. międzynarodowa) - 21-24.04.

3. Przemiany małżeństwa i rodziny w Europie na początku XXI wieku" (konf. międzynarodowa) - 18-19.05.

4. "Szkoła Rodziców - aktualny stan i perspektywy" - 23-24.10.

5. "Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności" (konf. międzynarodowa) - 15.11.

6. "Edukacja osbó z głękomimi uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów" - 18.19.11.

7. "Teatroterapia" - 1-3.12.

8. "Pedagog wobec zjawiska marginalizacji" (Dni Pedagoga)

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2014, godz. 11:10 - Marek Jeziorański