Ramowy program Sympozjum

 

14 maja 2014 r. (środa)

rejestracja uczestników od  godz. 16.00 (w "Domu na Podwalu")

godz. 18-19 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

ok. 20.00 kolacja

 

15 maja 2014 r. (czwartek)

przejazd uczestników do Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

godz. 9.00 Otwarcie obrad XI OSPW (Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL)

sesja I 

przerwa obiadowa

sesja II

ok. 19.00 Uroczysta kolacja 

 

16 maja 2014 r. (piątek)

sesja III

przerwa obiadowa (w jej trakcie zwiedzanie Lublina)

sesja IV

kolacja

 

17 maja 2014 r. (sobota)

wyjazdy uczestników

 

 

Szczegółowy program Sympozjum: Program_XI_OSPW_2014

 

Zaproszenie do udziału: Zaproszenie_na_XIOSPW

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2014, godz. 20:39 - Marta Ordon