Bezpieczeństwo ekologiczne - 3,5-letnie studia inżynierskie.

 

Planowany termin otwarcia studiów to 1 października 2014.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci będą posiadali podstawową wiedzę przyrodniczą, z aspektów administracyjnych, prawnych i społecznych niezbędnych do zarządzania zasobami przyrodniczymi, oceny zagrożeń ekologicznych, zarządzania kryzysowego oraz likwidowania skutków klęsk ekologicznych. Absolwenci będą znali unijne przepisy i normy związane z bezpieczaństwem ekologicznym.

 

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci będą przygotowani do:

  • tworzenia projektów prognozowania i przeciwdziałania zagrożeniom i klęskom ekologicznym,
  • opracowywania ocen oddziaływania na środowisko,
  • wykonywania ekspertyz przyrodniczych,
  • pracy w administracji państwowej, służbach ochrony przyrody, instytucjach związanych z ochroną środowiska,
  • pełnienia funkcji mediatora w rozwiązywaniu konfliktów społecznych w sytuacjach kryzysowych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego.

 

 

Wszelkie pytania dotyczące planowanego kierunku studiów Bezpieczeństwo ekologiczne prosimy kierować na adres binos@kul.pl z dopiskiem w tytule „Bezpieczeństwo ekologiczne”.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem dalszych informacji o toku wdrażania kierunku proszone są o zgłoszenie na ten sam adres.

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014, godz. 15:34 - Daniel Klich